Rakennusjärjestyksessä määrätään, että merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä ilman rakennus- tai toimenpidelupaa 14 päivän kuluttua, kun asianomainen on tehnyt tätä koskevan ilmoituksen kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.

Rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä, jollei rakennusvalvontaviranomainen 14 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta ole edellyttänyt luvan hakemista ilmoitettuun hankkeeseen.

 

Toimenpideilmoituksen tekeminen:

Toimenpideilmoitus tehdään toistaiseksi pelkästään paperi-ilmoituksena.

1. Rakennuspaikan hallintaoikeus (lainhuutotodistus, kauppakirjan jäljennös tai vuokrasopimuksen jäljennös)

2. Ilmoitus liitteineen ja allekirjoituksineen rakennusvalvontaan

  • Tarvittavat ilmoitukseen liitettävät liiteasiakirjat löytyvät toimenpideilmoitus -lomakkeelta.

 

Lupahakemukset ja kuulemislomakkeet saa rakennusvalvontatoimistosta. Tai ovat ladattavissa pdf -muotoisina lomakkeet osiossa oikealla, jolloin ne voidaan tulostaa ja toimittaa täytettyinä ja allekirjoitettuina rakennusvalvontaan.

 

Pihakivetystä rannan tuntumassa