Kalajoen ammattiopiston toteuttama Ympäristön luova kehittäminen yhteisöllisin ja opetuksellisin menetelmin (YLKE) -hanke järjestää yhteistyössä Kalajoen kaupungin kanssa Kalajoen kaupunkiaukion piha- ja puistoalueiden suunnittelukilpailun. Kilpailun avulla on tavoitteena saada käyttökelpoisia ideoita ja suunnitelmia alueen kehittämiseksi. Kilpailu on tarkoitettu opiskelijoille.

Suunnittelukilpailu järjestetään osana EU:n Leader-ohjelman rahoittamaa Ympäristön luova kehittäminen yhteisöllisin ja opetuksellisin menetelmin (YLKE) -hanketta. Kilpailun suunnittelu ja järjestäminen hoidetaan yhteistyössä Kalajoen kaupungin kanssa.

Kilpailualue sijaitsee keskeisellä ja näkyvällä paikalla Kalajoen keskustassa. Kilpailualue käsittää kaupunkiaukion piha- ja puistoalueet, eli kaupungintalon ja virastotalon välisen alueen, joka jatkuu puistoalueena aina joen rantaan saakka.

Kilpailuaika on 2.1.-31.3.2017. Kilpailussa jaetaan rahapalkinnot kolmelle parhaalle kilpailutyölle, jotka eri alojen asiantuntijoista koostuva palkintolautakunta valitsee. Palkinnon saa myös yleisöäänestyksessä eniten ääniä saanut kilpailutyö.

Kilpailun tavoitteet

Kilpailualueelle toivotaan toteuttamiskelpoisia ideoita ja suunnitelmia, joissa on huomioitu innovatiivisuus, luovuus ja elämyksellisyys. Toiveena on, että alueesta suunniteltaisiin monikäyttöinen esimerkiksi niin, että virka-ajan ulkopuolella siellä voisi järjestää pieniä tapahtumia. Puistoalueelle toivotaan myös paikkoja ympäristötaideteoksille.

Tulevaisuudessa kilpailualueen on tarkoitus palvella paremmin kaupungin asukkaita monikäyttöisenä ja elämyksellisenä alueena. Alue edistäisi näin myös asukkaiden yhteisöllisyyttä yhteisen tekemisen ja yhteisten kokemusten kautta.

Kilpailuun osallistuminen

Osallistumisoikeus kilpailuun on Aalto-yliopiston (maisema-arkkitehtuuri), Hämeen ammattikorkeakoulun (rakennettu ympäristö), Yrkeshögskolan Novian (landskapsplanering) ja Lahden ammattikorkeakoulun (yhdyskuntasuunnittelu) opiskelijoilla.

Kilpailun lähtöaineisto julkaistaan tällä sivulla 2.1.2017. Lähtöaineisto sisältää kilpailuohjeistuksen sekä kartta- ja kuva-aineistoa.

Kilpailua koskevat kysymykset

Kilpailijoilla on oikeus pyytää kilpailua koskevia lisätietoja ja selvityksiä. Kilpailua koskevat kysymykset lähetetään 15.2.2017 mennessä osoitteeseen ylkehanke@gmail.com. Kysymykset on esitettävä otsikolla ”Suunnittelukilpailu”.

Kysymykset ja vastaukset

Kysymyksiä ei saapunut määräaikaan 15.2.2017 mennessä.