Kaupunginvaltuuston valitsema yhdeksän jäseninen kaupunginhallitus johtaa kaupungin hallintoa ja taloutta.

Kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta, kaupunkistrategian sekä talousarvion ja -suunnitelman valmistelusta sekä kaupunkikonsernin konserniohjauksen täytäntöönpanosta ja konsernivalvonnasta. Kaupunginhallitus tekee kaupungin puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet, jollei toisin ole määrätty.

Kaupunginhallituksen on vuosittain viimeistään kesäkuussa annettava valtuuston käsiteltäväksi tilinpäätös. Kaupunginhallituksen tulee laatia seuraavaksi kalenterivuodeksi kaupungin talousarvioehdotus, jonka valtuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä.

Kaupunginhallitus nimittää henkilöstöjaoston sekä elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan ja maaseututoimikunnan.

Kaupunginhallituksen jäsenet vuosina 2013 – 2016 ovat:

JäsenHenkilökohtainen varajäsen
Puheenjohtaja Raili MyllyläJouni Jyrinki
Varapuheenjohtaja Alpo PuusaariSami Hänninen
Eija PahkalaLaura Kaattari
Kullervo NiemeläSari Hihnala
Mikko RahjaTarmo Hihnala
Hanna SaariTapani Ojala
Juha TuliniemiEero Kinare
Sirkka AlhoHanna Halmeenpää
Jorma UntinenVuokko Saari