Ympäristölautakunta toimii jäljempänä annettujen lakien tarkoittamana monijäsenisenä kunnallisena lupa- ja valvontaviranomaisena, kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain 5 §:n tarkoittamana kunnan ympäristöviranomaisena, maankäyttö- ja rakennuslain 21 §:n tarkoittamana rakennusvalvontaviranomaisena ja maa-aineslain tarkoittamana maa-ainesoton valvontaviranomaisena.

Ympäristölautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset jäsenet vuosina 2013 – 2016

JäsenHenkilökohtainen varajäsen
Puheenjohtaja Heikki OjaTimo Tuorila
Varapuheenjohtaja Vuokko HilliVuokko Saari
Minna IsokääntäKaarlo Isokääntä
Lek PernuAgnesa Vähäsarja
Seppo HihnalaMaija Rahkola
Niko SiironenMikko Ulvi
Hannu HeikkiläMarkku Isopahkala