Kalajoella vahva talous.

Kalajoen kaupungin strategian mukaisesti kuntatalouden toiminta-ajatuksena on, että terve kuntatalous mahdollistaa strategioihin pohjautuvien laadukkaiden palvelujen järjestämisen ja tuottamisen. Talous pidetään tasapainossa, mikä mahdollistaa riittävät resurssit myös pitkällä aikavälillä itsenäiselle toiminnalle.

Tilinpäätöksen keskeiset tunnusluvut (2014 ja 2015).

TP2015TP2014
Asukasluku12 61512 632
Veroprosentti20 %20 %
Toimintatuotot21,9 milj. €24,5 milj. €
Toimintakulut83,3 milj. €83,8 milj. €
Verotulot38,5 milj. €36,6 milj. €
Valtionosuudet29,4 milj. €29,4 milj. €
Vuosikate6,8 milj. €7,5 milj. €
Tilikauden ylijäämä2,3 milj. €4,1 milj €
Tilikauden ylijäämä €/asukas180324
Lainakanta32,7 milj. €33,5 milj. €
Lainamäärä €/asukas2 590 €2 655 €
Nettovelka €/asukas1 358 €1 440 €
Nettoinvestoinnit5,0 milj. €5,9 milj. €
Kertynyt ylijäämä18,4 milj. €16,1 milj. €
Kertynyt ylijäämä €/asukas1 457 €1 275 €