Talousarviossa ja –suunnitelmassa esitetään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä tulee osoittaa, miten rahoitustarve katetaan. Talousarvio sisältää käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan sekä investointi ja rahoitusosan. Valtuusto hyväksyy ennen vuoden loppua seuraavan vuoden talousarvion ja taloussuunnitelman kolmelle vuodelle.

Talousarvion 2017 keskeisimmät tunnusluvut

Asukasluku12 648
Tuloveroprosentti20 %
Toimintatuotot21,3 milj. €
Toimintakulut84,5 milj. €
Verotulot38,6 milj. €
Valtionosuudet30,1 milj. €
Vuosikate+5,8 milj. €
Nettoinvestoinnit10,6 milj. €
Lainakanta40,4 milj. €
Lainamäärä per asukas3 204 €
Ylijäämä+0,9 milj. €
Toimintakulut 2017
Toimintakulut tiliryhmittäin 2017
Toimintatuotot 2017 Verotulot 2017