Keskustan laskuojien kunnostus

Keskusta laskuojien kunnostus on aloitettu. Merenojan kunnostusta suoritetaan kevään 2017 aikana.

Kunnostettava alue on Teatteritalo – 8-tie, tarkempi alue näkyy kartasta. Merenojan kunnostuksella on tarkoitus parantaa Plassin – ja Merenojana alueiden kuivatusta ja hulevesien poistoa.

Merenojan kunnostuksen aikataulu ajoittuu helmi-, huhtikuun väliselle ajalle, mutta maisemointityö voidaan suorittaa myös alkukesän aikana.

Merenojan kunnostuksen yhteydessä suoritamme puuston poistamisen ojalinjalta. Tontin omistaja voi oman tontin kohdalta suorittaa puiden poistamisen ja käyttää puut omaan tarkoitukseen.

Ojan aukaisun suoritamme kaivinkone- ja traktorityönä. Tästä johtuen ojan aukaisu voi aiheuttaa jonkin verran haittaa ja jälkiä tonteille, mutta pyrimme minimoimaan haitat.

 

Laskuojien kunnostus, Merenoja (kartta), kevät 2017

 

Lisätietoja:

Kunnallistekniikan työnjohtaja Ari Ketola puh. 044 4691 416

Yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo puh. 044 4691 217

 

Kuntatekniikka