Ympäristölupapäätös Turkistarha Mika Rauma, Pohjankylän tarha

Kalajoen kaupungin ympäristötarkastaja antaa päätöksensä Turkistarha Mika Rauman ympäristönsuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Hakemus koskee turkistarhan toimintaa Kalajoen kaupungin Pohjankylän tiloilla Kettukallio 5:164, Peuranmaa 5:108, Kettukallio …

Ympäristölupapäätös Mökkiperän Turkis Ay

Kalajoen kaupungin ympäristötarkastaja antaa päätöksensä Mökkiperän Turkis Ay:n ympäristönsuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Hakemus koskee turkistarhan toiminnan laajentamista Kalajoen kaupungin Tyngänkylällä tilalla Hukanneva 18:31. Päätökseen tyytymätön …

Kaupunginvaltuuston kokous 25.9.2017 klo 18.00

Asialista: 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3. Työjärjestyksen hyväksyminen 4. Kiinteistöjen Tammela RN:o 2:137 ja Savi RN:o 2:101 ostaminen 5. Kiinteistön kauppa Vastus RN:o 5:324 6.  Maa-alueiden vaihto Kalajoen …

Rakennustarkastajan päätökset 26.9.2017

Rakennustarkastajan päätös seuraavissa lupa-asioissa annetaan 26.09.2017 Tämä ilmoitus on julkipantu 25.09.2017 – 10.10.2017 ilmoitustaululle § Tunnus/Rakennuslupa Hakija Rakennuspaikka Asia ja toimenpide 176 Myönnetty 17-0163-R KÄRKINEN, 208-403-0004-0011 Rautakoskentie 150b, 85150 TYPPÖ Rautakoski Ossi Viljami …

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus 11.9.2017

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen pöytäkirja 11.9.2017 pidetystä kokouksesta on julkaistu ja on liitteineen nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan liiton internet-sivuilla: http://www.pohjois-pohjanmaa.fi/kokousasiakirjat

Asemakaavan muutos ja laajennus Savontien risteyksen alueelle vireille

Kalajoen Kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus Kokkolantien (vt 8) ja Ylivieskantien eli niin sanotun Savontien (vt 27) risteysalueelle käynnistyy. Kaavan laajennuksen pääasiallisena tavoitteena on osoittaa paikka uudelle liikenneasemalle risteyksen lounaispuolelle. Asemakaavan muutos koskee …

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) varauspäätös

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 12.9.2017 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen: Varaaja: Northern Aspect Resources Oy Lupatunnus: VA2017:0054 Varausalueen sijainti: Kalajoki, Kannus Varauksen voimassaolo päättyy: 18.6.2019 Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen …

Siirtopäätös kilvettomälle viininpunaiselle Volvo-merkkiselle henkilöautolle

Kalajoen kaupungin ympäristötarkastaja on tehnyt 8.9.2017 siirtopäätöksen siirtää Volvo –merkkinen viininpunainen henkilöauto (kilvetön) varikolle. Siirtopäätös on annettu voimassa olevan lainsäädännön (828/2008) 5 § nojalla. Yksityiselle alueelle ei saa pysäköidä pysäköimistä koskevan säännöksen vastaisesti.  …

Päätös Kari Ojalan maa-ainesluvan siirtämisestä Kuljetuspolar Oy:lle

Kalajoen kaupungin ympäristötarkastaja päättää hyväksyä Kari Ojalan maa-aineslupapäätöksen siirron, annettu 21.2.2017 § 4, Kalajoen kaupungin Etelänkylässä sijaitsevalle tilalle Ojala 208-402-13-80. Uusi maa-ainesluvan haltija on Kuljetuspolar Oy. Kaikki lupaan liittyvät velvoitteet siirtyvät sellaisenaan uudelle …