Uimarantaluettelo ja valvontatutkimukset kesällä 2017

Yleisiltä uimarannoilta 1. ns. EU-rannoilta (STM:n asetus 177/2008 muutos 711/2014), joilla käy uimakauden aikana huomattava määrä uimareita päivässä. Uimavesinäytteitä otetaan neljästi uimakauden aikana. Pienellä yleisellä uimarannalla tarkoitetaan sellaista yleistä uimarantaa, jolle kunnan terveydensuojeluviranomaisen …

Kutsuntakuulutus / Puolustusvoimat

Asevelvollisuuslain (1438/2007) ja Valtioneuvoston asetuksen asevelvollisuudesta (1443/2007) nojalla toimitetaan vuonna 1999 syntyneiden sekä muiden tässä kuulutuksessa mainittujen asevelvollisten kutsunnat Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimiston alueella vuonna 2017: Kalajoki, sukunimen alkukirjaimet Aaa-Pah tiistaina 12.9.2017 kello …

Kuulutus Neste D-markkinointi ympäristöluvan rauettaminen

Neste Markkinointi Oy on jättänyt pyynnön ympäristöluvan rauettamisesta Neste Truck Kalajoki Hiekkasärkät (asema 3842) osalta toiminnan lopettamisen vuoksi. Asema on sijainnut Kalajoen Etelänkylässä tilalla Öljysaari 208-402-4-447. Asema on purettu huhtikuussa 2017. Alueelle on …

Ympäristölupapäätös Anssi ja Tuulia Honkela

Kalajoen kaupungin ympäristötarkastaja antaa päätöksensä Anssi ja Tuulia Honkelan ympäristönsuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Hakemus koskee eläinsuojan toimintaa Kalajoen kaupungin Tyngänkylän tilalla Ylisuvanto 3:78. Päätökseen tyytymätön …

Kuulutus / Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös kunnallisvalitukseen KV 4.4.2016 § 24 / Vestia Oy osakassopimus

Päätöksen antopäivä 15.6.2017 Päätösnumero 17/0263/2, diaarinumero 00587/16/2299 Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on päätöksellään 15.6.2017 17/0263/2 hylännyt Heikki Koskelan kunnallisvalituksen. Hallinto-oikeuden ratkaisu   Valtuuston päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, valtuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa, eikä päätös …

Rakennustarkastajan päätökset 16.6.2017

Rakennustarkastajan päätös seuraavissa lupa-asioissa annetaan 16.06.2017 Tämä ilmoitus on julkipantu 15.06.2017 – 30.06.2017 ilmoitustaululle § Tunnus/Rakennuslupa Hakija Rakennuspaikka Asia ja toimenpide 2 Myönnetty 17-0002-MAI POHJANKYLÄ, 208-406-0001-0052 Jokirannantie, 85100 KALAJOKI Kivioja Hilkka Inkeri MAISEMATYÖLUPA …

Maantien 18063 (Puusaarentie) parantaminen välillä maantie 775 – Kuusisto, liikenneviraston hyväksymispäätöksestä kuuluttaminen

Liikennevirasto on hyväksynyt 24.5.2017 päätöksellä LIVI/3342/04.01.01/2017 tiesuunnitelman maantien 18063 (Puusaarentie) parantaminen välillä maantie 775 – Kuusisto. Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat ovat jäljennöksinä nähtävillä tämän kuulutuksen julkipanoajan 30 päivää 15.6. – 15.7.2017 Kalajoen …

Hilmantorin rakennus- ja ympäristösuunnitelmat nähtävillä

Hilmantorin suunnitelmat pidetään julkisesti nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 85 ja 90 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 ja 46 §:n mukaisesti 14 päivän ajan 15.- 29.6.2017 Kalajoen kaupungintalolla. Kirjalliset muistutukset suunnitelmasta tulee toimittaa ennen …

Uimarantaluettelo ja valvontatutkimukset kesällä 2017

Yleisiltä uimarannoilta 1. ns. EU-rannoilta (STM:n asetus 177/2008 muutos 711/2014), joilla käy uimakauden aikana huomattava määrä uimareita päivässä. Uimavesinäytteitä otetaan neljästi uimakauden aikana. Pienellä yleisellä uimarannalla tarkoitetaan sellaista yleistä uimarantaa, jolle kunnan terveydensuojeluviranomaisen …