Maa-aineslupapäätös Lastaus Heikki Kärjä Oy, kalliokiven otto, Mönkkönen

Kalajoen kaupungin ympäristötarkastaja antaa päätöksensä Lastaus Heikki Kärjä Oy:n maa-aineslain mukaisesta lupahakemuksesta merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Hakemus koskee kalliokiviainesten ottamista Kalajoen kaupungin Hillilän kylällä tilalla Mönkkönen 208-432-6-1. Päätökseen …

Meluilmoitus Rakennusliike Lehto Oy, paalutustyö

Rakennusliike Lehto Oy on jättänyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitus koskee Kalajoen liikekeskuksen paalutustyötä tilalla Merta 208-406-138-6. Paalutustyö tehdään ajalla 7.8.2017 – 10.9.2017 maanantaista perjantaihin klo …

Meluhäiriöpäätös JT-Konetyöt yöaikainen purkutyö

Kalajoen kaupungin ympäristötarkastaja antaa päätöksensä ympäristösuojelulain 118 § mukaisessa asiassa, joka koskee erityisesti häiritsevää melua aiheuttavaa tilapäistä toimintaa. Julkipano, Meluhäiriöpäätös JT-Konetyöt yöaikainen purkutyö

Vesilain mukaisen päätöksen kuuluttaminen / Kalajoen Hiekkasärkkien alueella sijaitsevan golfkentän päätöksen nro 97/08/02 lupamääräyksen 2 muuttaminen

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 6.7.2017 antamallaan päätöksellä nro 46/2017/2 muuttanut Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston 5.9.2008 antaman päätöksen nro 97/08/2 määräystä 2. Hakija: Hiekkasärkät Golf Oy Asia: Kalajoen Hiekkasärkkien alueella sijaitsevan golfkentän päätöksen 97/08/2 lupamääräysten muuttaminen, Kalajoki. …

Meluhäiriöpäätös ProCopter Oy, yleisölennätys

Kalajoen kaupungin ympäristötarkastaja antaa päätöksensä ympäristönsuojelulain 118 § mukaisessa asiassa, joka koskee erityisen häiritsevää melua aiheuttavaa tilapäistä toimintaa. Merkittynä antopäivänä päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon. Päätös koskee ProCopter Oy:n yleisölennätyksiä Kalajoen lentokentältä …

Asemakaavan muutos Pohjankylän koulukeskuksen alueelle vireille

Kirkonseudun asemakaavan muutos Pohjankylän koulukeskuksen alueelle käynnistyy. Kaavahanketta rajaavat Marttilantie, Kalajoentie, Lankilantie sekä Pohjankylänpuisto. Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävissä 29.6. – 11.8.2017 maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti …