Ilmoitus Kesärannan asemakaavan voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on 30.9.2014 § 90 hyväksynyt Hiekkasärkkien asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Kesärannan alueelle. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on päätöksellään 20.10.2015 hylännyt kaavaa vastaan tehdyt valitukset sekä edelleen korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 7.3.2017 todennut että hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita. Kaava on lainvoimainen.

KAUPUNGINHALLITUS