Ilmoitus Marinan asemakaavan voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on 31.1.2017 § 8 hyväksynyt Hiekkasärkkien asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Marinan alueelle. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen

KAUPUNGINHALLITUS