Kalajoen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan nro 33/08/2 lupamääräysten tarkistaminen sekä puhdistamon purkuputken rakentamisen määräajan jatkaminen

Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto on myöntänyt Vesikolmio Oy:lle 5.3.2008 ympäristöluvan (Nro 33/08/2) Kalajoen kaupungin jätevedenpuhdistamon toimintaan. Lupa on voimassa toistaiseksi. Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi tuli tehdä 30.6.2013 mennessä. Kalajoen nykyisen jätevedenpuhdistamon toiminta on tarkoitus lopettaa uuden keskuspuhdistamon valmistuttua vuoden 2018 loppuun mennessä. Hakija hakee lupamääräysten tarkistamista siten, että se mahdollistaa toiminnan nykyisellä puhdistamolla toukokuun loppuun 2019 asti.

Asiakirjat ovat nähtävänä 28.2. – 30.3.2017 Kalajoen kaupungintalolla. Kuulutus ja hakemuksen keskeinen sisältö on luettavissa osoitteessa http://www.avi.fi/web/avi/ymparisto-lupa-tietopalvelu#.WLUx_MtdN9A.

Ympäristölupahakemuksen tiedoksiantokuulutus, Vesikolmio Oy