Kuntavaalien 2017 tuloksen vahvistaminen

Kalajoen kaupungin keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 12.4.2017 käsitellyt ja vahvistanut 9.4.2017 pidettyjen kuntavaalien tuloksen vaalikaudelle 2017 – 2021.

Keskusvaalilautakunnan kokouksen 12.4.2017 tarkistettu pöytäkirja on nähtävillä kaupungintalolla 20.4 2017 – 27.4.2017.

Keskusvaalilautakunnan vaalien tuloksen vahvistamista koskevaan päätökseen voidaan hakea muutosta tekemällä valitus Oulun hallinto-oikeudelle 14 päivän kuluessa siitä, kun vaalien tulos on julkaistu.

Kalajoella 20.4.2017

KALAJOEN KAUPUNKI

Keskusvaalilautakunta