Lestijoen kalataloudellisen yhteistarkkailuohjelman hyväksyminen

Ohjelmaesitys on toimitettu Varsinais-Suomen ja Lapin ELY-keskusten kalatalousryhmille hyväksyttäväksi 13.1.2017. Ohjelmaesityksen on laatinut tarkkailuvelvollisten puolesta Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry.

Ohjelmaesityksen sisältö

Lestijoen yhteistarkkailuohjelma vuosille 2017-2020 (optio 2021) on tämän kuulutuksen liitteenä. Kalataloudellinen osuus on käsitelty yhteistarkkailuohjelman kappaleessa 5. Tarkkailuun sisältyy verkko- ja sähkökoekalastuksia sekä kalastustiedustelu, jotka tehdään vuonna 2020.

Nähtävänäpito ja muistutusten ja mielipiteiden esittäminen

Tämä kuulutus ja tarkkailuohjelmaesitys pidetään nähtävänä 23.2.2017–28.3.2017 Lestijärven ja Toholammin kuntien sekä Kannuksen, Kalajoen sekä Kokkolan kaupunkien ilmoitustauluilla. Lisäksi kuulutus ja tarkkailuohjelma ovat esillä Varsinais-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten Internet-sivustolla:

www.ely-keskus.fi -> Varsinais-Suomi/Pohjois-Pohjanmaa -> Ajankohtaista -> Kuulutukset.

Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia tarkkailuohjelmaesityksestä. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 28.3.2017 Varsinais-Suomen Ely-keskukseen ensisijaisesti sähköisesti osoitteella kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi tai postitse ELY-keskuksen Turun

toimipaikkaan PL 236, 20101 Turku.

Lisätietoja Kalastusbiologi Perttu Tamminen, puhelimitse 050 3963322 tai sähköpostilla

perttu.tamminen@ely-keskus.fi

Kuulutus ja ohjelma Lestijoki yt