Maa-aineslupahakemus Lastaus Heikki Kärjä Oy, Kourinkangas

Lastaus Heikki Kärjä Oy hakee maa-aineslupaa hiekan ottamiseen Kalajoen kaupungin Etelänkylän tilalla Kourinmaa 9:49 palstalle 17. Alueella on ollut aikaisempi ottolupa, joka on päättynyt 30.4.2016. Lupaa haetaan jäljelle jääneelle hiekkamäärälle, ottomäärän ollessa 23 000 m3 10 vuoden aikana. Alue kuuluu Kourinkankaan palstoitettuun maa-ainestenottoalueeseen. Alue sijaitsee I-luokan pohjavesialueella (1120801 Kourinkangas) ja lähimmälle vedenottamolle on matkaa noin 380 metriä. Jäljellä olevilla alueilla tulee suojaetäisyys pohjaveteen olemaan 4 metriä.

Hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 8.3. – 7.4.2017 välisen ajan Kalajoen kaupungin ympäristötarkastajan toimistossa, jona aikana asianosaisille varataan tilaisuus ilmaista mielipiteensä asiasta. Muistutukset tulee jättää kirjallisesti osoitteeseen: Kalajoen kaupunki, ympäristötarkastaja, Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI.