Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava lainvoimainen

Pohjois-Pohjanmaan liitto ilmoittaa maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 § mukaisesti, että Korkein hallinto-oikeus on 3.3.2017 antanut päätöksensä Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavan vahvistuspäätöksestä tehdyistä valituksista. KHO hylkäsi valitukset, ja ympäristöministeriön 23.11.2015 tekemä vahvistuspäätös pysyy voimassa. Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava on lainvoimainen.

Oulussa 6.3.2017

Pohjois-Pohjanmaan liitto