Raution asemakaavan muutos ja laajennus hyväksyttiin

Kalajoen valtuusto on 27.3.2017 § 37 hyväksynyt Raution asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Kivimaantien alueelle.

Valitusaika on 30 päivää päätöksen nähtävilleasettamispäivästä 4.4.2017, kyseistä päivää lukuun ottamatta.

Maankäyttöpalvelut