Tapionportin asemakaavan muutos ja laajennus hyväksyttiin

Kalajoen valtuusto on 27.3.2017 § 36 hyväksynyt Hiekkasärkkien asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Tapionportin alueelle.

Valitusaika on 30 päivää päätöksen nähtävilleasettamispäivästä 4.4.2017, kyseistä päivää lukuun ottamatta.

Maankäyttöpalvelut