Tiedonanto tarkkailusuunnitelmapäätöksestä

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalouspalvelut antaa 12.3.2017 päätöksen ympäristönsuojelulain 62 §, 64 § ja 65 § mukaisesta asiasta.

Hakija: Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry tarkkailuvelvollisten puolesta

Asia: Lestijoen kalataloudellisen yhteistarkkailusuunnitelman hyväksyminen vuosille 2017 – 2020 (optio 2021)

Tarkkailusuunnitelmapäätös on sen ajan kun päätökseen voi hakea oikaisua nähtävänä Varsinais-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskusten nettisivuilla sekä Kokkolan, Kalajoen, Toholammin, Kannuksen ja Lestijärven kuntien ja kaupunkien ilmoitustauluilla.

Tarkkailusuunnitelmapäätökseen voi hakea oikaisua Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta. Oikaisukirjelmä liitteineen on toimitettava Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon viimeistään 15.5.2017. Oikaisunhakua koskevat tarkemmat ohjeet ilmenevät tarkkailusuunnitel-mapäätöksen liitteenä olevasta oikaisuvaatimusosoituksesta.

Helsingissä 12.4.2017

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kalatalouspalvelut, Helsingin aluetoimisto
Opastinsilta 12, 00520 Helsinki
Kalastusbiologi Perttu Tamminen, puh. 050 3963 322

Päätös kalataloudellisen yhteistarkkailusuunnitelman hyväksymisestä_VARELY_165_5723_2017