Valtausoikeuden ja malminetsintälupahakemusten siirtoa koskeva päätös

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain /621/2011) perusteella 6.4.2017 hyväksynyt seuraavia valtauksia, malminetsintälupia ja -hakemuksia koskevan siirtohakemuksen:

Malminetsintälupien ja -hakemusten aikaisempi haltija:
Belvedere Resources Finland Oy (Y-tunnus 1044963-7)

Malminetsintälupien ja -hakemusten uusi haltija (Siirron saaja):
Northern Aspect Resources Oy (Y-tunnus 2793608-7)

Malminetsintälupa-alue

Lupanumero ja nimi
Valtaukset:                                 Sijainti:
8789/1 Hirsi 10                            Kalajoki
9432/1 Hirsi 11                            Kalajoki
8796/1 Hirsi 12                            Kalajoki

Malminetsintäluvat:
ML2012:0185 Hirsi 1                   Kalajoki
ML2013:0039 Hirsi 2                   Kalajoki

Malminetsintäluvat:
ML2016:0077 Hirsi 13 (8637/1)   Kalajoki

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antamisesta sitä määräaikaan lukematta. Päätös on nähtävillä Kalajoen kaupunki (Kalajoentie 5), Tukesin Rovaniemen toimipisteessä (Valtakatu 2) sekä Tukesin kotisivulla (http://www.tukes.fi/kaivosasiat).

Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätökseen liitetyssä valitusosoituksessa.

Lisätietoja: kaivosasiat@tukes.fi tai puh. 029 5052 151

KaivNro_8789_9432_8796_ML20120185_ML20130039_ML20160077_siirtopäätös_Belveder_Northern