Ympäristökatselmuksen suorittaminen 10.5.2017

Ympäristölautakunta on 11.4.2017 pitämässään kokouksessaan päättänyt pitää MRL 166 §:n ja 167 §:n mukaisen rakennetun ympäristön ja rakennuspaikkojen kuntoa ja siisteyttä koskevan katselmuksen koko Kalajoen kaupungin alueella.

Katselmuksen ajankohta on 10.5.2017.

Katselmuksessa havaituista kunnossapitovelvollisuuden laiminlyönneistä lautakunta voi määrätä rakennuksen korjattavaksi tai sen ympäristön siistittäväksi. Jos rakennuksesta on ilmeistä vaaraa turvallisuudelle, tulee rakennus määrätä purettavaksi tai kieltää sen käyttäminen.

Ympäristölautakunta