Ympäristölupahakemus eläinsuojalle, Honkela Anssi ja Tuulia

Anssi ja Tuulia Honkela ovat jättäneet ympäristöluvan tarkastushakemuksen eläinsuojan laajennukselle Kalajoen kaupungin Tyngänkylälle tilalle Ylisuvanto 3:78. Tilalla pidetään enintään 480 välitysvasikkaa. Lannan käsittely tapahtuu liete- ja kuivalantamenetelmillä. Lanta hyödynnetään peltolannoitteena. Peltoa on käytettävissä lannan levitykseen 141,33 hehtaaria.

Hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 1. – 31.3.2017 välisen ajan ympäristötarkastajan toimistossa, jona aikana asianosaisille varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta. Muistutukset ja mielipiteet tulee jättää kirjallisesti osoitteeseen: Kalajoen kaupunki, ympäristötarkastaja, Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI.