Ympäristölupahakemus Kumppoosi Oy, puhtaiden ylijäämämaiden, louheen ja kivien läjitys louhosmontun pohjalle ja reunalle

Kumppoosi Oy hakee ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa puhtaiden ylijäämämaiden, louheen ja kivien läjittämiseksi louhosmontun pohjalle ja reunalle Kalajoen kaupungin Pohjankylälle tilalle Kumppoosi 2 208-406-19-53 ja Vasankarin kylälle tilalle Sora-Puskala 208-410-7-55. Hakijalla on kyseiselle alueelle voimassa oleva ympäristölupa, joka koskee kiven murskausta ja louhintaa, kierrätysasfaltin ja -betonin murskausta, puhtaiden ylijäämämaiden varastointia sekä kantojätteen vastaanottoa, varastointia ja murskausta.

Alueelle on suunniteltu läjitettäväksi puhtaita kivennäismaita eri työkohteista toimitettuna, sekä louhetta ja kiviä. Kivennäismaat on tarkoitus kipata reunan yli louhosmonttuun niille osin, mistä ottaminen on lopetettu. Lisäksi alueelle haetaan lupaa muiden kuin kivennäismaiden välivarastointiin, lajittelua ja poisvientiä varten.

Hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 12.4. – 12.5.2017 välisen ajan ympäristötarkastajan toimistossa, jona aikana asianosaisille varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta. Muistutukset ja mielipiteet tulee jättää kirjallisesti osoitteeseen: Kalajoen kaupunki, ympäristötarkastaja, Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI.