Ympäristölupapäätös Kuljetuspolar Oy, maankaatopaikka Äijänkallio

Kalajoen kaupungin ympäristötarkastaja antaa päätöksensä Kuljetuspolar Oy:n ympäristönsuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Hakemus koskee maankaatopaikkaa Kalajoen kaupungin Vasankarin kylän tilalla Niemivainio 7:61.

Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä ko. päivää lukuun ottamatta. Viimeinen valituspäivä on 21.4.2017. Päätös ja siihen liittyvät asiakirjat pidetään valitusajan nähtävillä kaupungintalolla ympäristötarkastajan työhuoneessa.

Julkipanoilmoitus Kuljetuspolar Oy:n maankaatopaikan ympäristölupapäätöksestä Äijänkalliolle