Vammaispalvelussa avun tarpeeseen vastataan mahdollisimman varhain ja oikein mitoitetuilla toimenpiteillä kiinnittämällä huomioita kuntouttavaan työotteeseen ja asiakkaiden omatoimisuuden lisäämiseen.

Kalajoella järjestetään vammaisille henkilöille vammaispalvelulain ja kehitysvammalain perusteella erilaisia palveluja ja taloudellisia tukitoimia helpottamaan selviytymistä kotona ja kodin ulkopuolisessa elämässä. Vammaispalvelut käsittää vammaispalvelulainmukaiset tukitoimet sekä erityishuoltolain mukaiset palvelut.