Osaston toiminta-ajatuksena on antaa asukkaille sekä akuuttia että kuntouttavaa perussairaanhoitoa

Osastojen toiminta-ajatuksena on antaa Kalajoen ja Merijärven asukkaille sekä akuuttia että kuntouttavaa perussairaanhoitoa yhteistyössä eri ammattiryhmien kanssa. Tarvittaessa annamme myös ulkopaikkakuntalaisille kiireellistä perussairaanhoitoa. Osastoilla on käytettävissä fysioterapia-, toimintaterapia- ja puheterapiapalvelut sekä sosiaalityöntekijä. Lääkäripalvelut toimivat arkisin virka-aikana, päivystysaikana konsultaatioapua antavat Oulaskankaan sairaala ja Keski-Pohjanmaan keskussairaala.

Osastojen tehtävänä on tarjota alueen väestölle laadukasta ja asiakaslähtöistä tutkimus-, hoito- ja kuntoutuspalvelua ammattitaitoisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti vallitsevaa hoidonporrastus-käytäntöä noudattaen. Toteutamme myös inhimillistä ja laadukasta saattohoitoa,  huomioiden sekä potilaan, että hänen läheistensä tarpeet.

Terveysalan opiskelijoiden ohjaus kuuluu osastojen toimintaan.

 

Hoitotyö

Hoitotyön periaatteita ovat Ihmisarvo ja terveys.

Osastohoidossa painottuvat hoitotyön periaatteista yksilöllisyys, tasa-arvoisuus, terveyskeskeisyys ja kokonaishoito. Näitä periaatteita noudattamalla pyrimme kunnioittamaan hoitotyön periaatteita: Ihmisarvo ja terveys.

 

Akuuttihoidon osasto 1

Osasto1 oleskelutila

(40 potilaspaikkaa Kalajoki)

Osastolla hoidetaan akuutisti sairastuneita lyhytaikaispotilaita sekä pitkäaikaispotilaita, jotka tarvitsevat jatkuvaa lääketieteellistä seurantaa. Lisäksi osastolla hoidetaan erilaisia tutkimuspotilaita.

Jos haluatte tiedustella läheisenne vointia sairaanhoitajalta, voitte soittaa klo 13 – 19 välisenä aikana
puh. 044 4691 503 (osasto 1 B) tai 044 4691 518 (osasto 1 C).

Jos haluatte soittaa läheisellenne, jolla ei ole omaa matkapuhelinta käytössä, voitte soittaa
puh. 040 6720 515 (osasto 1 B) tai 040 6885 412 (osasto 1 C).

Teemme hyvää yhteistyötä potilaiden, omaisten ja kaikkien hoitoon osallistuvien kesken. Toivomme, että sovitte yhdyshenkilön, joka on ensisijaisesti yhteydessä hoitajiin ja välittää tiedon muille läheisille. Varmistakaa, että yhdyshenkilön puhelinnumero on potilasasiakirjoissa.

 

Kuntoutusosasto 2

(16 potilaspaikkaa Himanka) puh. 06 8788 188

Kuntoutusosasto tarjoaa lyhytaikaista, intensiivistä kuntoutusta ikääntyneille. Tavoiteltava hoitojakson pituus on 7 – 30 hoitopäivää. Hoitojakson aikana huomioidaan kuntoutujan voimavarat ja asetetaan tavoitteet kuntoutusjaksolle yhdessä kuntoutujan ja hänen läheistensä kanssa. Kuntoutus sisältää moniammatillisen tiimin arviointia, diagnostiikkaa, kuntoutusohjausta/harjoitteita ja hoidollisia toimenpiteitä, jonka tarkoituksena on kuntoutujan toiminnallisen aktiivisuuden palauttaminen tai jäljellä olevan toimintakyvyn ylläpitäminen/kohentaminen.

Jos haluatte soittaa läheisellenne, jolla ei ole omaa matkapuhelinta käytössä, voitte soittaa
puh. 044 4691 828.

 

Hoitoon tultaessa otetaan mukaan

  • lääkereseptit käytössä olevista lääkkeistä/lääkelista
  • käytössä olevat avatut silmätippa- ja astmalääkepakkaukset
  • henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet

 

Vierailuajat klo 11 – 19 tai sopimuksen mukaan

Teillä on oikeus ja mahdollisuus osallistua läheisenne hoitoon ja kuntouttamiseen. Ohjaamme ja neuvomme tarpeen mukaan. Arvostamme osuuttanne hoitotyömme tukena.