Kalajoen kansalaisopiston satumetsän festarien teatteri-ilmaisun ryhmä

Teatteritaiteen opetus on oivalluksia ja kokemuksia tuottava, luova ryhmäprosessi, joka edetessään suuntautuu esittäviin taiteisiin ja teatteriin. Opetuksen lähtökohta on taidekasvatuksellinen. Oppiminen pohjautuu oppilaiden omakohtaisiin havaintoihin, kokemuksiin ja elämyksiin sekä kirjoitettuun tekstiin, joita työstetään teatterin, draaman, leikkien ja ilmaisuharjoitusten keinoin.

Teatteritaiteen opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan persoonallisuuden kehitystä ja antaa oppilaille teatteritaiteen tietoja ja taitoja sekä valmiuksia ilmaista itseään. Tavoitteena on vahvistaa oppilaan luovuutta, ajattelutaitojen kehittymistä, emotionaalista ja esteettistä kasvua sekä kykyä pitkäjänteiseen työskentelyyn. Opetuksessa vahvistetaan oppilaan myönteisen minäkuvan ja itsetunnon kehittymistä. Teatteritaide on toiminnan kielen oppimista, ei koskaan näytellä vaan toimitaan ja näytetään.

Lukuvuonna 2016-2017 kansalaisopistossa toimii edelleen kaksi teatteri-ilmaisun ryhmää yksi ryhmä 1.-3. luokkalaisille ja yksi ryhmä 4.-6. luokkalaisille. Viime vuoden teatteri-ilmaisun ryhmä tpo 5 muutetaan avoimeksi ryhmäksi, johon voivat kaikki 7.-9. luokkalaiset osallistua, mutta joka kartuttaa tpo 5 ryhmän oppilaiden tuntikertymää.  Kaikkiin näihin ryhmiin otetaan uusia oppilaita. Niina Hihnala jatkaa tpo ryhmien ohjaajana ja Raimo luotsaa yläkouluikäisten ryhmää.

Teatteri-ilmaisun ohjaaja
Ohjaaja työssään