Kouluruokamme valmistetaan Merenojan, Pohjankylän sekä Raumankarin koulujen keittiöllä.

Merenojalta ruoka toimitetaan Etelänkylän, Tyngän aluekoulun sekä Vuorenkallion koulujen keittiöille.

Pohjankylän koulun keittiö huolehtii myös Mehtäkylän, Pöllän sekä Raution koulujen oppilaiden ruokailusta.

Raumankarilta toimitetaan Rahjan koulun ruoka.

Kouluruoka suunnitellaan valtion ravitsemusneuvottelukunnan suositusten mukaisesti. Suunnitellun kokonaisuuden syötyä koululounas kattaa 1/3 lapsen/nuoren ravinnon tarpeesta.

Kalajoella tehdään n. 1900 koululounasta lukuvuonna 2015 – 2016.

 

Välipalat

Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuville oppilaille tarjotaan toiminnan yhteydessä aina välipala.

Esimerkkejä tarjottavista välipaloista aamu- ja iltapäivätoiminnassa:

  • jogurtit, vanukkaat, rahkaa
  • leipää ja kaakaota
  • kiisseliä
  • hedelmää/juuresta
  • muroja

 

Kouluruokailu opetushallituksen näkökulmasta

Jokainen suomalainen esi- ja peruskoulun oppilas sekä lukion ja ammatillisen perusasteen opiskelija voi Suomessa nauttia maksuttoman kouluaterian.

Suomessa on tarjottu maksuton ateria kaikille oppivelvollisuuskoulujen oppilaille vuodesta 1948 lähtien. Nykyisin noin 900 000 koululaista ja opiskelijaa nauttii päivittäin maksuttoman kouluruoan. Ruokailu on olennainen osa lapsen hyvinvointia ja kasvua. Kouluruokailussa lapsille ja nuorille opetetaan terveyttä, ruokailutapoja sekä suomalaista ruokakulttuuria.

Esi- ja peruskoulut järjestävät terveellisen, tarkoituksenmukaisen, ohjatun ja täysipainoisen maksuttoman kouluruokailun. Lounasruokailu, välipalat ja erityisruokavaliota noudattavien oppilaiden terveyden seuranta ovat osa koulun oppilashuoltotyötä.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan koulu määrittelee omassa opetussuunnitelmassaan kouluruokailun keskeiset periaatteet sekä kuvaa järjestämisessä huomioon otettavat terveys-, ravitsemus- ja tapakasvatuksen tavoitteet. Nämä kasvatukselliset tavoitteet on hyvä laatia yhdessä kotien kanssa.

Kouluruoka on pääsääntöisesti suomalaista perusruokaa. Hyvään kouluateriaan kuuluvat lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, leipä, levite ja juoma. Kouluruoka tulee tarjota sellaisena ajankohtana, että se rytmittää koulupäivää ja tauko antaa oppilaille mahdollisuuden virkistäytyä.