Hakemuslomakkeita saa Kalajoen päivähoitotoimistosta, Merijärven kunnantoimistosta tai sen voi tulostaa sivun oikeasta reunasta löytyvistä lomakkeista.

Kaupungin kanssa sopimuksen tehneiden yksityisten palvelujen tuottajien päivähoitopaikkoihin on mahdollista hakea palveluseteliä.

Toimintakauden alkaessa 1.8.2016 tarkistetaan kaikkien päivähoidon käyttäjien tulotiedot. Tuloselvityslomake liitteineen pyydetään toimittamaan 30.6.2016 mennessä päivähoitotoimistoon tai sähköpostilla os. maaru.lapinoja@kalajoki.fi.

Päivähoitoon on jatkuva haku. Päivähoitohakemus tulee jättää neljä kuukautta ennen hoidon alkua tai äkillisen työllistymisen vuoksi vähintään kaksi viikkoa ennen hoidon tarvetta.

Hyvinvointipalvelut/Varhaiskasvatus

 

Yleistä

Elokuussa alkavan toimintakauden vapautuvia paikkoja haetaan kirjallisesti maaliskuun aikana. Hoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden, jolloin hakemus on jätettävä neljä kuukautta ennen hoidon toivottua alkamista.

Mikäli hoidon tarve aiheutuu äkillisestä työllistymisestä, koulutus- tai opiskelupaikan saamisesta, on hoitopaikkaa haettava välittömästi. Järjestelyaika äkillisessä tilanteessa on kaksi viikkoa.

Hakemus- ja tuloselvityslomakkeita saa päivähoitotoimistosta tai ne voi tulostaa, lomakkeet löytyvät tämän sivun oikeasta laidasta.

Jos lapselle osoitettua hoitopaikkaa ei haluta ottaa vastaan, seuraavan kerran hoitopaikkaa haettaessa tulee varautua 4 kk:n odotusaikaan. Toiminnallisista syistä tai yhteisellä sopimuksella lapsen hoitopaikka voi muuttua hoitosuhteen aikana.

Hakemiseen liittyvissä kysymyksissä vanhemmat voivat olla yhteydessä päivähoidon ohjaajiin, joiden yhteystiedot löytyvät yhteystietopalkista.

Päivähoitohakemus (Word-lomake) on nyt laadittu niin, että sen voi täyttää omalla koneella tallentamisen jälkeen. Nykyisiä pdf-lomakkeita ei voi täyttää koneella, vaan ne joutuu tulostamaan.

Lisätietoa eri hoitovaihtoehdoista:

  • Päiväkodit
  • Ryhmäperhepäiväkodit
  • Perhepäivähoito
  • Yksityinen päivähoito