За жителите на общината и пристигащите пътници

Kalajoki Koronatiedotus

В момента Финландия се подготвя за широкомащабна епидемия от коронавирус. Епидемията ще се разпространява с различна скорост в различните райони на страната.

На тази страница са събрани указания за това, как чрез своите действия може да забавите разпространението на коронавируса, да облекчите породено от вируса безпокойството, а също така как да действате, ако заболеете Вие или Ваш близък.

Пазете себе си и своите близки

Всеки човек може със своите действия да забави разпространението на коронавируса. Намаляването на социалните контакти сега има важно значение също за здравите хора, тъй като по този начин се забавя разпространението на епидемията. Следователно избягвайте местата със струпване на много хора и масови прояви, спазвайте минимум 1 м разстояние от други лица.

Може да намалите риска от заразяване за себе си и своите близки като се грижите за хигиената на ръцете и кашленето.

  • Измивайте ръцете си с вода и сапун редовно и старателно в продължение на най-малко 20 секунди.
  • Използвайте дезинфектант за ръце на алкохолна основа, ако няма възможност да измиете ръцете си.
  • Не докосвайте очите, носа или устата си, освен ако току-що сте измили ръцете си.
  • При кашляне и кихане използвайте хартиени носни кърпи за еднократна употреба, които след употреба изхвърлете незабавно. Ако нямате носна кърпа, при кашляне и кихане използвайте ръкава на дрехата, а не дланта на ръката си.

 

Ако Вие или Ваш близък се разболее

Коронавирусът предизвиква остра инфекция на дихателните пътища. Възможните симптоми са кашлица, болки в гърлото, температура, задух, болки в мускулите и главоболие. Само въз основа на симптомите не може да се определи дали инфекцията на дихателните пътища е причинена от коронавирус, от друг вирус или бактерия.

По-голяма част от заболелите изкарват заболяването леко. Диагностициране на заболяването от лекар не винаги е необходимо, тъй като леката форма на заболяване се лекува в домашни условия за една или две седмици.

В случай, че имате леки симптоми и не попадате в някоя от рисковите групи, дайте си почивка и изкарайте болестта в къщи докато симптомите не отзвучат. Леките симптоми са хрема, кашлица, болки в гърлото, болки в мускулите или температура. Избягвайте социални контакти. Намаляването на социалните контакти е важно също за здрави хора, тъй като по този начин се забавя разпространението на епидемията.

 

Указания за лечение в домашни условия на причинената от коронавируса COVID-19 болест

Позвънете в поликлиниката, ако Вие или Ваши близки получите тежки симптоми, като задух и влошаване на общото здравословно състояние.

Връзката с органите на здравеопазването установете най-напред по телефона и следвайте дадените указания.

Телефонното обаждане е важно за това, да не се допусне възможно заболялото лице да зарази други хора.

В делнични дни
Поликлиника Калайоки, Тел. 044 4691 502 (финландски, английски език)
Поликлиника Химанка, Тел. 044 4691 803 (финландски, английски език)

Събота и неделя / във вечерните часове
Съвместно дежурство ”Soite” 06-8264500 (финландски, английски език)
Съвместно дежурство в болницата ”Oulaskangas” 08-3157840 (финландски, английски език)
Съвместно дежурство за района на Оулу ”Oys” 08-3152655 (финландски, английски език)

Приемното здравно заведение за пациенти с инфекциозни заболявания за всички жители на Калайоки е поликлиниката Химанка.

При появата на тежки симптоми, позвънете веднага в своята поликлиниката или дежурния кабинет. При спешни случаи звънете на номера за спешни повиквания 112.

Ако сте в Калайоки по време на пътуване, обърнете се в общината по местоживеене за преценка на необходимостта от медицинска намеса, ако здравословното Ви състояние позволява това. Пътуването към къщи е препоръчително да извършите със собствения си автомобил, за да се избегне заразяването на странични лица. В други случаи се свържете по някой от указаните по-горе дежурни телефони.

 

Пристигащ във Финландия пътник

Всички връщащи се във Финландия от чужбина финлиндци и постоянно предиваващи във Финландия лица са длъжни да избягват придвижването извън дома си.

Те не трябва да имат контакти с други лица доколкото това е възможно, т.е. да пребивават в условия на карантина в продължение на 14 денонощия.

Пристигайки от чужбина

трябва да се договорите за отсъствие от работното място, учебното заведение или детската градина за 14 денонощия, да спазвате минимум един метър разстояние от други лица и да полагате активни грижи за хигиената на ръцете си.

Ако получите тежки симптоми на инфекция на дихателните пътища, като задух или влошаване на общото здравословно състояние, позвънете веднага в своята поликлиника.

 

Здравни услуги

Приемно здравно заведение по инфекциозни заболявания
Поликлиниката Химанка (адрес: Каннускюлянтие 13, Химанка) работи от 19.3.2020 г. в делнични дни от 8 до 16 ч.

като приемно здравно заведение по инфекциозни заболявания за ВСИЧКИ КЛИЕНТИ ОТ КАЛАЙОКИ.

В здравното заведение се приемат САМО клиенти с грипни симптоми (температура, кашлица, болките в гърлото, силна хрема, болка в ушите, бодежи в гърдите, болки в мускулите, затруднено дишане).

Поликлиниката Калайоки приема само клиенти, които нямат грипни симптоми или съмнения за заразяване с коронавирус.

Приемната на поликлиниката Мериярви е затворена от 18.3.2020 г. Клиентите на Мериярви може да се свързват по указаните по-долу телефонни номера за предоставяне на здравни услуги.

Връзката следва да се установи винаги първо по телефона:
Поликлиника Химанка / записване на час тел. 044-4691 803 (финландски, английски език)
Поликлиника Химанка / консултации тел. 044-4691 802 (финландски, английски език)
Поликлиника Калайоки / записване на час тел. 044-4691 502 (финландски, английски език)
Поликлиника Калайоки / консултации тел. 044-4691 505 (финландски, английски език)

 

Детска консултация
В детската консултация Калайоки (Коппели, Калайоентие 6) се приемат деца до 1 година и бременни жени. Поради извънредното положение, децата може да влизат в кабинета за детска консултация с един настойник, а бременните жени сами. Домашните посещения се ограничават.

Детските консултации Химанка и Раутио са затворени от 19.3.2020 г. Консултациите за децата и бременните жени от Химанка и Раутио са организирани в кабинета за детска консултация Калайоки.

В кабинета за детска консултация Мериярви се приемат деца до 1 година и бременни жени в делничните дни от понеделник до сряда.

Всички останали медицински прегледи и неспешните записани часове се отменят.

При необходимост може да се свържете на телефон:
Записване на час, тел. 044 4691 557 (финландски, английски език)
Детска консултация Калайоки, тел. 044 4691 420 (финландски, английски език)
Майчина консултация Калайоки, тел. 044 4961 533 (финландски, английски език)
Детска консултация Мериярви, тел. 044 4691 724 (финландски, английски език)

 

Отдел за психично здраве и злоупотреба с вещества ”Освиитта”

Дейността е ограничена, посещенията се осъществяват под формата на виртуална приемна. Контакт за нови клиенти тел. 044-4691 315 (финландски, английски език)

Поради коронавирусната епидемия, от ”Освиитта” е открита телефонната линия за оказване на първа психологична помощ.

Линията е отворена понеделник-петък от 9 до 14 ч.
Телефонният номер е 044 4691 558 (финландски, английски език).

На този номер не се дават консултации по въпроси, свързани със съмнения за инфекция с коронавирус или лечението на инфекцията.

 

Стоматология

Спешно лечение:
В случай, че имате симптоми на грип, съществува съмнение, че Вие или Ваш близък е предразположен към коронавирус, Вие или Ваш близък се е завърнал от чужбина в рамките на 14 дни, ще Ви бъде оказана най-неотложната спешна зъболекарска помощ в поликлиниката Химанка (адрес: Каннускюлянтие 13, Химанка).

Други видове спешна помощ се оказват в стоматологичните кабинети в Калайоки и Мериярви.

Неспешно лечение
Откажете записания час за неспешно лечение, ако
– сте над 70-годишни
– имате тежко заболявание от общ характер
– близък сте на лице, което боледува от грип (до момента, когато пациентът не е имал симптоми 2 денонощия)
– Вие или Ваш близък се е завърнал от чужбина в рамките на 14 дни
– има съмнение, че Вие или Ваш близък е предразположен към коронавирус

Връзката следва да се установи винаги първо по телефона:
Стоматология / дежурен стоматолог при болка, тел. 044-4691 547 (финландски, английски език)
Стоматология / записване на час и консултация, тел. 044-4691 507 (финландски, английски език)

 

Социални услуги

Услуги за деца и семейства
По отношение услугите за деца и семейства работи само дежурната част за социални услуги при спешни случаи за закрила на детето в делнични дни от 8 до 16 ч. Връзката следва да се установи първо по телефона, тел. 044-4691 552 или 044-4691 360 (финландски, английски език). Извън редовното работно време дежурната дейност за социални услуги се осъществява чрез общия телефонен номер за спешни повиквания 112.

Услуги по домовете
Обслужването по домовете се осигурява за всички клиенти. Неспешните посещения може да се наложи да бъдат отказани.

Приемната за клиенти в пункта за консултация ”Веркко” в главната библиотека е затворена. Телефонното дежурството за упътвания относно предоставяните услуги разширява своята дейност през делничните дни от 8 до 13 ч., тел. 044-4691 595 (финландски, английски език).

Относно доставката на готова храна по домовете на обслужваните лица трябва да се отбележи, че храната се доставя в определените дни и по правило се поставя в намиращата се пред външната врата хладилна чанта. За информация относно услугите за доставка на храна, тел. 044-4691 595.