Aktuell information om coronaviruset

Coronavirusen är en grupp vanliga virus som hos människor orsakar en, vanligtvis mild, infektion i luftvägarna. I december 2019 startade en epidemi i staden Wuhan i Kina. Orsaken är ett för människan nytt coronavirus. Det officiella namnet på den sjukdom som coronaviruset orsakar är COVID-19. Det nya coronaviruset orsakar luftvägsinfektion och lunginflammation. En del av de smittade drabbas av en allvarlig infektion.

Om du misstänker att du smittats av coronaviruset, gör så här

 Om du har varit utomlands och du inom 14 dygn från resan får symtom på en akut luftvägsinfektion, såsom feber, hosta eller andnöd, gör så här:

  • Börja alltid med att kontakta hälsocentralen per telefon eller ring det informationsnummer som anges i din reseförsäkring. Där får du anvisningar för uppsökande av vård.
  • När du hostar eller nyser ska du skydda munnen och näsan med engångsnäsdukar. Släng den använda näsduken omedelbart i skräpkorgen.
  • Om du inte har någon näsduk ska du nysa i övre delen av ärmen på din tröja, inte i händerna.

När du uppsöker vård och undergår undersökningar vid en hälsovårdsinstitution, kan du ombes använda ett mun- och nässkydd av papper. Det skyddar personalen och andra patienter från att smittas.

 

Återgå till arbetet eller skolan efter en resa

Om du har varit utomlands ska du kontakta din chef och, om du har minderåriga barn, skoldirektören/daghemsföreståndaren.

 

Redan milda symtom på övre luftvägsinfektion, det vill säga på influensa, innebär att man inte ska gå till skolan eller jobbet. Följ då THL:s anvisningar och detta meddelande: Kontakta din egen hälsocentral eller Uleåborgsnejdens samjour per telefon för vidare instruktioner.

 

Hur ska jag konsultera och uppsöka vård?

Om du har sådana symtom som listas ovan och har utsatts för coronasmitta på det sätt som beskrivs, gör du så här: Kontakta antingen en lokal läkare eller hälsorådgivningspersonal per telefon, och börja med att diskutera eventuella åtgärder med dem.

 

ELLER om du misstänker att du har smittats med corona, ring

Vardagar

Kalajoki hälsocentral, Tfn 044 4691 502

Himango hälsocentral, Tfn 044 4691 803

Merijärvi hälsocentral, Tfn 044 4691 502, 044 4691 723 (mottagningens rådgivning ti och to)

 

Veckoslut/kvällstid

Soite samjour 06 826 4500

Oulaskangas samjour 08 315 7840

Uleåborgs universitetssjukhus samjour 08 315 2655

 

Att man ringer är viktigt så att eventuellt smittade personer inte sprider smittan till andra.

 

Dessutom kan man ringa den nationella telefonrådgivningen

Den nationella telefonrådgivningen står till tjänst på nummer 029 553 5535 vardagar kl. 8–21 och lördagar kl. 9–15. Via numret får man allmän information om coronaviruset, men inte hälsorådgivning eller jourhandledning för akuta symtom.

 

Länkar till aktuella anvisningar och epidemimeddelanden

På utrikesministeriets webbplats finns de senaste resemeddelandena  På sidan ges viktig information om resor och anvisningar för att göra en reseanmälan.

 

Läs mer på THL:s webbplats.

Förebygg coronasmitta

  • God handhygien, tvätta händerna med tvål
  • Undvik närkontakt med smittade
  • Ansiktsskydd och skyddshandskar har begränsad nytta
  • Utanför epidemiområdena ska isolering av smittade och karantän för utsatta personer ordnas antingen i hemmen eller på sjukhus i enlighet med myndigheternas föreskrifter.

Hosta och nys korrekt!

  • När du hostar eller nyser ska du skydda munnen och näsan med engångsnäsdukar.
  • Om du inte har någon näsduk ska du nysa i övre delen av ärmen på din tröja, inte i händerna.
  • Släng den använda näsduken omedelbart i skräpkorgen.