Arjen työtä poikkeusoloissa, osa 3

Anu Niemi-Himanka

Monen työntekijämme arki muuttui maaliskuun puolivälissä, kun koronaepidemiasta seurannut poikkeustila Suomessa alkoi. Osalla työtehtävät muuttuivat välittömästi ja osa siirtyi tekemään omaa työtään etänä. Toki on niitäkin, joiden työtehtäviin korona ei ole vaikuttanut. Tämä poikkeuksellinen tilanne on haastanut kaikkia joustavuuteen ja olemme joutuneet mukautumaan työskentelyyn erilaisessa ympäristössä. Muutamat työntekijämme kertovat omin sanoin uudesta koronaepidemian muuttamasta työarjestaan.

 

Anu Niemi-Himanka kertoo terveyskeskuksen vastaanoton osastonhoitajan työarjesta poikkeustilan aikana

Aloitin tammikuussa vastaanottopalveluissa osastonhoitajan tehtävässä. Teen päivittäin normaalia esimiestyötä, sillä arjen pitää hoitua, tilanteessa kuin tilanteessa. Lääkäri- ja hoitajavastaanottojen lisäksi vastaan infektiopoliklinikan ohjeistuksista ja toiminnasta yhdessä ylilääkäri Anu Eskelisen kanssa. Esimiestyön määrä ei ole normaalista vähentynyt ja teen työtä lähellä henkilöstöä joka päivä.

Ehdin juuri perehtyä uuteen työhöni ennen kuin poikkeusolot alkoivat. Koska olin vasta aloittanut uudessa työpaikassa, en ollut ehtinyt luoda työhöni uusia rutiineja, vaan ne ovat nyt muodostuneet poikkeusolojen mukana. Työkokemusta ja esimieskokemusta minulla on kuitenkin erikoissairaanhoidon eri yksiköistä, mikä on helpottanut huomattavasti näissä poikkeusoloissa työskentelyä.

Jokainen ammattilainenkin on ollut uuden edessä. Kenelläkään ei ole ollut valmista toimintamallia juuri tähän tilanteeseen, vaan kaikkea pitää soveltaa. Koronaepidemia aiheuttaa paljon muutoksia ja ohjeistusta hoitohenkilökunnan toimintaan. Valtioneuvoston ja Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden ja toimintatapojen muutoksia ja päivityksiä tulee seurata tiiviisti ja antaa niiden pohjalta ohjeita vähintään päivittäin, joskus montakin kertaa päivässä. Tämä tuo lisätyötä. Henkilöstön tiedottamiseen ja ajan tasalla pitämiseen ohjeistuksista menee enemmän aikaa kuin normaalioloissa, samoin eri yhteistyötahojen kanssa käytävään tiedonvaihtoon ja etäpalavereihin esimerkiksi sairaanhoitopiirin kanssa.

Terveiseni lukijoille: ”Ihmiset ovat ottaneet upeasti vastuuta omasta ja lähimmäisten terveydestä. Kuitenkin täytyy muistaa, että tilanne vaatii meiltä kaikilta vielä pitkään joustoa. Hoitoon kuitenkin pitää tulla muissakin vaivoissa, jotta mikään sairaus ei pahene tämän tilanteen takia turhaan.”

Terveisin,
Anu