Arjen työtä poikkeusoloissa, osa 8

Kimmo Niskanen

Monen työntekijämme arki muuttui maaliskuun puolivälissä, kun koronaepidemiasta seurannut poikkeustila Suomessa alkoi. Osalla työtehtävät muuttuivat välittömästi ja osa siirtyi tekemään omaa työtään etänä. Toki on niitäkin, joiden työtehtäviin korona ei ole vaikuttanut. Tämä poikkeuksellinen tilanne on haastanut kaikkia joustavuuteen ja olemme joutuneet mukautumaan työskentelyyn erilaisessa ympäristössä. Muutamat työntekijämme kertovat omin sanoin uudesta koronaepidemian muuttamasta työarjestaan.

Yritysasiantuntija Kimmo Niskanen ja koronaepidemian muuttama työarki

Autan työssäni Kalajoen seudulla toimivia yrityksiä kehittämään toimintaansa niin, että yrityksillä on paremmat edellytykset menestyä sekä ylläpitää hyvää työllisyyttä tai luoda kokonaan uusia työpaikkoja alueelle. Työnkuvani on monipuolinen. Työhöni kuuluu mm. alkavien yrittäjien perustamisneuvonta, omistajanvaihdostilanteissa auttaminen, toimitilakysymykset, uusien yritysten sijoittumispalvelut sekä yritysten investointi- ja kehittämishankkeissa avustaminen vaikkapa rahoituksen järjestämisen osalta.

Koronakriisi on luonnollisesti koskettanut Kalajoen seudulla myös laajaa joukkoa yrityksistä. Työtehtävät eivät itsessään ole vaihtuneet, vaikka työn painopiste on muuttunut huomattavalla tavalla.

Autamme nyt elinkeinopalveluissa monin eri tavoin Kalajoen seudulla toimivia yrityksiä selviämään vaikean tilanteen yli. Valtio on suunnannut yrityksille kokonaan uusia kriisivaiheen rahoituksia ja olemme elinkeinopalveluissa antaneet hyvin konkreettista apua eri rahoitusten ja väliaikaisten yritystukien hakemisessa. On toki hyvä muistaa, että ihan kaikkia yrityksiä kriisi ei ole koskettanut ja osa yrityksistä on onnistunut suuntaamaan toimintaansa myös uudelleen.

Koronakriisin vaikutuksesta meille Kalajoen seudun yrityspalveluihin on tullut jo kahden kuukauden ajan yhteydenottojen vyöryä alueella toimivista asiakasyrityksistämme ja tilanne ei ole ilmeisesti millään muotoa helpottumassa vielä lähiviikkoinakaan. Tämä vyöry on aika ennen kokematon. Meillä on 1200 yritysasiakasta ja yritysneuvonnan suorassa rajapinnassa on kuitenkin vain muutama henkilö, vaikka lisäresurssejakin on pyritty haalimaan meidän avuksemme. Ennen koronakriisiä työni sisälsi hyvin paljon henkilökohtaisia asiakastapaamisia, joko yrittäjien luona sorvin ääressä tai kaupungintalolla kahvikupposen äärellä. Nyt kaikki työtehtävät hoidetaan etänä puhelimitse tai etäkokouksina. Työtilanne on hyvin poikkeuksellinen ja ruuhkautunut, mutta koen hyvin merkitykselliseksi sen, että voin auttaa yrittäjiä tämän haasteellisen tilanteen keskellä.

Terveisesi lukijoille:

Poikkeustilanne on vaatinut uusien työmenetelmien ja työvälineiden käyttöönottoa, niin itseltä kuin asiakkailtakin. Osa näistä jää varmasti käyttöön kriisin jälkeenkin, vaikka joissain tapauksissa henkilökohtainen tapaaminen on mielekkäin tapa hoitaa asia. Hyvin myönteisenä koen, että etätyö mahdollistaa paremmin oman työpäivän rytmittämisen ja työpäivään mahtuu vähemmän turhia keskittymistä häiritseviä keskeytyksiä.

Terveisin, Kimmo