Arjen työtä poikkeusoloissa, osa 9

Kati Lyytikäinen ja Kaire Tagel ja osa keskuskeittiö Merran tiimiä

Monen työntekijämme arki muuttui maaliskuun puolivälissä, kun koronaepidemiasta seurannut poikkeustila Suomessa alkoi. Osalla työtehtävät muuttuivat välittömästi ja osa siirtyi tekemään omaa työtään etänä. Toki on niitäkin, joiden työtehtäviin korona ei ole vaikuttanut. Tämä poikkeuksellinen tilanne on haastanut kaikkia joustavuuteen ja olemme joutuneet mukautumaan työskentelyyn erilaisessa ympäristössä. Muutamat työntekijämme kertovat omin sanoin uudesta koronaepidemian muuttamasta työarjestaan.

Kuvassa Kati Lyytikäinen (1. vas.) ja Kaire Tagel (2. vas.) sekä osa keskuskeittiö Merran tiimiä.

Keskuskeittiö Merran koronaepidemian vuoksi muuttuneesta työtilanteesta meille kertovat palveluohjaaja-kokki Kaire Tagel sekä ruokapalveluesimies Kati Lyytikäinen.

Kairen työtehtäviin palveluohjaaja-kokkina kuuluvat mm työvuorolistojen suunnittelu, kokin työt sekä ruokapalveluhenkilöstön sijaistaminen tarvittaessa kaupungin eri kohteissa. Kati Lyytikäinen toimii ruokapalveluesimiehenä keskuskeittiö Merrassa. Korona muutti keskuskeittiön arkea kovasti ja toi omat haasteensa ruokalistoihin, työvuorolistoihin ja yleisestikin henkilökunnan jaksamiseen.

Kairen ja Katin kokemuksia

Kaire:

Poikkeusolojen tullessa voimaan, jouduimme ensimmäiseksi sulkemaan ravintolan ulkopuolisilta asiakkailta. Annostelimme annokset henkilökunnalle buffetlinjastosta, harvensimme ruokasalissa istumapaikkoja ja pyrimme noudattamaan kahden metrin etäisyyttä.

Koulujen sulkeuduttua muokkasimme ruokalistan uusiksi. Etäopetuksessa oleville oppilaille pakkasimme päivittäiset ruoka- annokset, huomioiden erityisruokavaliot. Etäoppilaille koteihin pakattavat annosruoat muuttivat keittiön toimintaa huomattavasti ja se vaati jokaiselta joustamista. Haastavinta oli ehkä saada suunniteltua kaksi eri ruokalistaa kulkemaan tuotannon kanssa rinnakkain ilman, ettei kumpikaan häirinnyt toista prosessia. Koska uloslähteviä annoksia oli satoja, pakkaaminen ja kylmäsäilytys toi mukaan omat haasteensa. Niistäkin selvittiin. Oma haasteensa olivat myös annosrasioiden riittävyys, tavarantoimittajien myyntikatkokset, jatkuva tilanteen tasalla pysyminen ja nopeat muutokset esimerkiksi etäopiskelijoiden ruoka-annosten noutopäiviin, joita harvennettiin viidestä hakukerrasta kolmeen.

Kaikki tuntematon oli alussa toki hiukan pelottavaa, koska kukaan ei osannut tarkalleen sanoa mitä tulee tapahtumaan ja kuinka pitkään poikkeustilanne kestää. Työpäivät tuntuivatkin alussa hiukan raskailta. Hyvällä asenteella jaksaa mainiosti ja täytyy muistaa, että mikään ei kestä loputtomiin.

Kun koronarajoituksia alettiin purkamaan ja koulut avautuivat vielä muutamaksi viikoksi tälle keväälle, oli se tervetullutta arjen normaaliuden takia, vaikka se toikin taas uusia ruokalista- ja työvuoromuutoksia. Etäopiskelijoiden annospakattuja ruokia pakkasimme parhaimmillaan liki 800 annosta muiden töiden lisäksi. On aivan eri asia tehdä vaikkapa 300 litraa keittoa ja lähettää se kuumana isoissa astioissa eteenpäin kuin jäähdyttää tuo määrä ja sen jälkeen pakata jokainen annos yksittäin kylmätiloissa sekä jakaa annokset kohteittain lähetettäväksi. Nyt kun koulut lähenevät loppuaan, on mukava palata normaaliin työrytmiin ja arkeen. Lisäksi kun voin taas keskittyä omiin työtehtäviin, huomaan, miten paljon sitä voi saada ja saa aikaan, kun priorisoi päivän tehtävät. Koska elämme edelleen poikkeusaikaa, noudatamme luonnollisesti tarkasti terveysviranomaisten toimintaohjeita.

Kati:

Omien työtehtävien lisäksi olin usein pakkaamassa etäoppilaiden ruokia myös viikonloppuisin sekä päivitin listoja yhteistyössä esimieheni kanssa ruokailijamäärien suhteen. Voisi sanoa, että muutaman viikon ajan tuntui, että asun työpaikallani, jotta sain kaiken tarvittavan tehtyä. Joka tapauksessa työ ei tuntunut missään vaiheessa raskaalle vaan koin kaikki muutokset tervetulleina haasteina, joille oli vain löydettävä ratkaisu.

Ennen kaikkea haluamme sanoa ison kiitoksen koko keskuskeittiön henkilökunnalle siitä, että saimme kaiken tehtyä, jokaisen työpanos oli ja on edelleen tärkeä!  Lisäksi haluan myös kiittää kaikkia palvelu- ja jakelukeittiöitä joustavuudesta sekä kärsivällisyydestä muutoksia kohtaan, hyvällä yhteistyöllä pärjäämme pitkälle!

Aurinkoisia ja lämpimiä kesäpäiviä!

Kaire ja Kati