Asemakaavan muutos Plankkukujan ympäristöön vireille

Plankkukujan ympäristö

Himangan kirkonseudun asemakaavan muutos Pikku-Mansikassa olevan Plankkukujan ympäristöön käynnistyy.

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavan muutosluonnos pidetään nähtävillä MRL 62 §:n ja 63 §:n sekä MRA 30 §:n mukaisesti 23.6. – 19.8.2022 Kalajoen kaupungintalolla ja kaupungin verkkosivuilla.

Luonnoksesta voivat esittää mielipiteensä Kalajoen kaupungin jäsenet, kaavoitettavan alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Suulliset tai kirjalliset mielipiteet tulee esittää 19.8.2022 klo 15 mennessä osoitteella Kalajoen kaupunki, maankäyttöpalvelut, Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI, sähköposti kirjaamo@kalajoki.fi. Lisätietoja antaa kaavoituspäällikkö Jaana Pekkala, puh. 044 4691 225.

Maankäyttöpalvelut