Meriluonnon ja jokilaaksojen aurinkoinen Kalajoki tarjoaa viihtyisän asuinympäristön, mahdollisuudet yrittämiseen, työhön ja hyvään elämään sekä monipuoliset palvelut kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Kaavoituksella mahdollistetaan kaupungin kehittyminen. Valtuusto hyväksyy vuosittain maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 7§) vaatiman kaavoituskatsauksen. Vuosittaisen katsauksen lisäksi siinä esitellään kaavoitusohjelma viidelle vuodelle.

Tonttimarkkinoinnin esite löytyy Kaupunki ja hallinto » Viestintä » Esitteet » kohdasta Asuminen ja ympäristö