Valtion varoista myönnetään asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia. Avustukset kohdistuvat asuntokannan korjaukseen sekä asuinolojen parantamiseen. Avustuksia myöntää 1.1.2017 alkaen ARA tai Valtiokonttori avustuslajista riippuen.

Avustukset tulevat vuosittain haettaviksi ARA:n antamien ohjeiden mukaan. Hakuaika on jatkuva.

ARA:n myöntämät avustukset:

  • korjausavustus ikääntyneiden ja vammaisten asuntoihin
  • avustus jälkiasennushissin rakentamiseen
  • esteettömyysavustus

Linkki ARA:n avustukset verkkosivuille löytyy linkit osiosta oikealta.

Kalajoen kaupunki hoitaa ennen 1.1.2017 myöntämiensä avustuksien rakennustyön valvonnan, rahatilaukset ja maksatukset vuoden 2018 loppuun saakka.