Ilmakuva Hiekkasärkiltä

Maankäyttöpalvelut vastaavat kaupungin maa- ja karttaomaisuudesta sekä maankäytön suunnittelusta.

Maankäyttöpalvelun toiminnalla pyritään luomaan kestävää, mielenkiintoista ja viihtyisää yhdyskuntarakennetta. Merellisyys ja jokivarret pyritään hyödyntämään maankäytön suunnittelussa.

Toimintaa ohjaa tällä hetkellä kaupungin strategian lisäksi valtuuston vuosittain hyväksymä sekä maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 7 §) vaatima kaavoituskatsaus. Siinä vuosittaisen katsauksen lisäksi esitellään kaavoitusohjelma kolmelle vuodelle.

Maankäyttöpalvelut muodostuvat kolmesta palveluyksiköstä:

  • Kaavoitus
  • Maaomaisuus
  • Paikkatieto

Palvelukokonaisuutta johtaa kaavoituspäällikkö.

Kaavoitus vastaa kaupungin maankäytön suunnittelusta yleis-, asemakaava- ja detaljitasolla, antaa rakentamiseen liittyvät lausunnot sekä laatii selvityksiä. Palvelusta vastaa kaavoituspäällikkö.

Maaomaisuus vastaa kaupungin maaomaisuuden kehittämisestä; maanhankinnasta, maan vaihtamisesta ja sen myymisestä. Palvelusta vastaa maankäyttöpäällikkö.

Paikkatieto vastaa kaupungin karttaomaisuuden hankinnasta ja ylläpidosta. Palvelusta vastaa maankäyttöpäällikkö.

Palvelun toimintaa ja taloutta ohjaa kaupunginhallitus, tekninen lautakunta sekä kaavoitus- ja elinvoimalautakunta.