Kaavoituksen esittelykuva

Kaupungin kaavoitustoimen tavoitteena on luonnonvaroja ja ympäristöä arvostava maankäytön suunnittelu siten, että tuloksena on kaunis, viihtyisä ja omaleimainen Kalajoki.

Kaavoitus vastaa kaupungin maankäytön suunnittelusta yleis-, asemakaava- ja detaljitasolla, antaa rakentamiseen liittyvät lausunnot sekä laatii selvityksiä. Kaavoitustoimi osallistuu maakuntakaavatason suunnitteluun, valmisteluprosesseihin ja kehittämisprojekteihin. Kaavoitustoimen tehtäviin kuuluu lisäksi neuvonta, tiedotus ja ohjaus.

Kalajoella on tavoitteena tarjota erilaisia tontteja erilaisiin tarpeisiin riittävän paljon. Yhdyskuntasuunnittelulla mahdollistetaan kaupungin elinkeinoelämän kehittyminen. Kaupunki- ja matkailukeskuksen yhdyskuntarakenteet yhdistetään ja kauppaa sekä palveluita kehitetään vetovoimaiseksi kokonaisuudeksi. Plassin aluetta kehitetään Kalajoen vanhan kaupungin alueena.

Kalajoen kaupungin maankäyttöön vaikuttavia erityispiirteitä ovat

  • arvokkaat monipuoliset luontosuhteet
  • kaupungin rakennetussa ympäristössä näkyvä pitkä historia
  • matkailu
  • elinkeinorakenteen muutos ja elinkeinojen voimakas kehittäminen
  • viljelylakeudet

Valtakunnallisesti merkittäviä kulttuurihistoriallisia ympäristöjä Kalajoella ovat Pohjanmaan rantatie, Kalajoen pappila, Plassin vanha markkinapaikka, Kalajokilaakson kulttuurimaisema, Raumankarin vanha asutus ja Himangan kirkko, Jylkän talonpoikaistila Mehtäkylässä ja Kallankarien kalastajatukikohta. Pitkäsenkylä – Tynkä, Lestijokivarsi, Hiekkasärkät – Rahja ja Kallat ovat Pohjois-Pohjanmaan arvokkaita maisema-alueita.

Kaavoitus on osa maankäyttöpalveluiden palvelukokonaisuutta, josta vastaa kaavoituspäällikkö.
Palvelun toimintaa ja taloutta ohjaa kaupunginhallitus, kaavoitus- ja elinvoimalautakunta sekä tekninen lautakunta.