Kaavoituskatsaus 2022Tässä kaavoituskatsauksessa selostetaan Kalajoen kaupungin kaavoitustilanne ja esitellään kaavoitusohjelma vuosille 2022 – 2024. Lisäksi kerrotaan yleisesti kaavoituksen ohjauksesta ja kaavahankkeiden etenemisestä.

Kaavoituskatsaus 2022

Kaavoituskatsauksen laatimisvelvoitteesta on säädetty maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:ssä: ”Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla”