Kalajoen kaupungin kaavoitus selvittää kyselytutkimusten avulla osallisten näkemyksiä ajankohtaisiin asioihin liittyen. Kyselyiden avulla pyritään parantamaan osallistumisen ja vuorovaikutuksen toteutumista kaavahankkeissa. Kyselyiden avulla kerättyjä tietoja käsitellään vain kyseiseen kaavahankkeeseen liittyen.

Tuulivoima Kalajoella

Kalajoen kaupungin alueella on rakentuneita tuulivoimaloita 64 kpl ja useissa tuulipuistoissa rakentaminen on käynnissä.  Kaikkiaan Kalajoen kaupungin alueella voimassa olevin yleiskaavoin tai myönnetyin suunnittelutarveratkaisuin mahdollistetaan yhteensä 123 voimalan rakentaminen.

Kyselyn avulla pyritään kartoittamaan kalajokisten mielipidettä uusien tuulivoimahankkeiden mahdollistamiseen.

Kysely on avoinna 28.2.2020 saakka.

Vastaa kyselyyn: Tuulivoima Kalajoella

Lapsivaikutusten arviointi

Vastaa kyselyyn: Lapsivaikutusten arviointi 19.12.2019 – 31.1.2020

Kalajoen kaupunki on laatimassa Pohjankylänpuiston alueelle asemakaavan muutosta ja sen taustalle laaditaan lapsivaikutusten arviointi, jonka teemana on kaupungin uuden varhaiskasvatuskeskuksen sijainti.

Tämän hetkinen tavoitetila on kokonaan uuden rakennuksen rakentaminen päivähoidon tarpeisiin. Paikkavaihtoehtoja punnitaan tällä kyselyllä.

Pyydämme teitä arvioimaan muutosvaihtoehtojen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia lapseenne/lapsiinne sekä perheeseenne 31.1.2020 mennessä. Vastaukset ovat nimettömiä.

Vaihtoehdot ovat (karttalinkki):
A. Uusi varhaiskasvatuskeskus toteutetaan Pohjankylänpuiston/ Pohjankylän koulun alueelle
B. Uusi varhaiskasvatuskeskus toteutetaan Merenojan alueelle

Tämän julkisen kyselyn lisäksi arvioinnissa kuullaan otantana Koivulan ja Puolukan päiväkotien lapsia sekä varhaiskasvatuksen henkilökuntaa.