Tälle sivulle on koottu vuodesta 2000 alkaen lainvoiman saaneiden kaavahankkeiden kaavakartat ja kaava-asiakirjat liitteineen. Vanhemmat kaavat löytyvät kaupungintalolta kaavoitustoimen arkistoista. Ajantasaiset kaavayhdistelmät löydät Kalajoen kaupungin karttapalvelusta.

Ilmoitus Kalajoen keskustan osayleiskaavan voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on kokouksessaan 25.5.2021 hyväksynyt Kalajoen keskustan osayleiskaavan.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi kaavaa vastaan tehdyn valituksen päätöksellään 21.6.2023. Kaavasta ei ole edelleen valitettu ja kaava on lainvoimainen.

Kaupunginhallitus

Ilmoitus Kesärannan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on kokouksessaan 20.6.2023 § 50 hyväksynyt Kalajoen Hiekkasärkkien asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Kesärannan alueelle. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen.

Kaupunginhallitus

Ilmoitus Himangan kirkonseudun asemakaavan muutoksen voimaantulosta korttelissa 41

Kalajoen valtuusto on kokouksessaan 25.4.2023 § 34 hyväksynyt Himangan kirkonseudun asemakaavan muutoksen korttelissa 41. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen.

Kaupunginhallitus

Ilmoitus Himangan kirkonseudun asemakaavan muutoksen voimaantulosta Plankkukujan ympäristössä

Kalajoen valtuusto on kokouksessaan 25.4.2023 § 35 hyväksynyt Himangan kirkonseudun asemakaavan muutoksen Pikku-Mansikassa olevan Plankkukujan ympäristössä. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen.

Kaupunginhallitus

Ilmoitus Hiekkasärkkien asemakaavan muutoksen voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on kokouksessaan 27.4.2021 hyväksynyt Hiekkasärkkien asemakaavan muutoksen Rantakallan ja Jäkälätien alueelle kortteleihin 21 ja 22. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen.

Kaupunginhallitus

Ilmoitus Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaavan muutoksen voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on kokouksessaan 22.6.2021 hyväksynyt Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaavan muutoksen. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen.

Kaupunginhallitus

Ilmoitus Mäntyperän alueen asemakaavan voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on kokouksessaan 23.2.2021 hyväksynyt Himangan Kirkonseudun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Mäntyperän alueelle. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen.

Kaupunginhallitus

Ilmoitus Raution asemakaavan muutoksen ja laajennuksen voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on kokouksessaan 15.12.2020 hyväksynyt Raution asemakaavan muutoksen ja laajennuksen. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen.

Kaupunginhallitus

Ilmoitus Kotipuiston alueen asemakaavan muutoksen voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on kokouksessaan 15.12.2020 hyväksynyt Kirkonseudun asemakaavan muutoksen Kotipuiston alueelle. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen.

Kaupunginhallitus

Ilmoitus Torvenkylän tuulivoima-alueen osayleiskaavan voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on 6.11.2017 § 118 hyväksynyt Torvenkylän tuulivoima-alueen osayleiskaavan. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on päätöksellään 20.2.2020 hylännyt kaavaa vastaan tehdyt valitukset sekä edelleen korkein hallinto-oikeus päätöksellään 22.12.2020 todennut ettei hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ole perusteita. Kaava on lainvoimainen.

Kaupunginhallitus

Linkki: Kokkokankaan ja Torvenkylän tuulivoimahankkeiden ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

Ilmoitus Mätäsmaan alueen asemakaavan muutoksen voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on 3.11.2020 § 71 hyväksynyt Kirkonseudun asemakaavan muutoksen Mätäsmaan alueelle. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen

Kaupunginhallitus

Ilmoitus Kärjäntien alueen asemakaavan muutoksen voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on kokouksessaan 29.9.2020 § 60 hyväksynyt Kirkonseudun asemakaavan muutoksen Kärjäntien alueelle. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen.

Kaupunginhallitus

Ilmoitus Hiekkasärkkien asemakaavan vaiheittaisen muutoksen voimaantulosta osa-alueelle 4

Kalajoen valtuusto on 26.5.2020 § 23 hyväksynyt Hiekkasärkkien asemakaavan vaiheittaisen muutoksen Kesärannan alueelle, osa-alue 4. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen.

Maankäyttöpalvelut

Ilmoitus Hiekkasärkkien asemakaavan vaiheittaisen muutoksen voimaantulosta osa-alueelle 5

Kalajoen valtuusto on 26.11.2019 § 97 hyväksynyt Hiekkasärkkien asemakaavan vaiheittaisen muutoksen Tapionportin laajennuksen alueelle, osa-alue 5. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen.

Maankäyttöpalvelut

Ilmoitus Savontien risteysalueen asemakaavan voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on kokouksessaan 27.5.2019 § 36 hyväksynyt Savontien risteysalueelle laaditun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen.

Maankäyttöpalvelut

Ilmoitus Plassin Kruununpuiston asemakaavan muutoksen voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on kokouksessaan 27.5.2019 § 35 hyväksynyt Plassin Kruununpuiston alueelle laaditun asemakaavan muutoksen. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen.

Maankäyttöpalvelut

Ilmoitus Marinan venesataman asemakaavan muutoksen voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on kokouksessaan 27.5.2019 § 34 hyväksynyt Marinan venesataman alueelle laaditun asemakaavan muutoksen. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen.

Maankäyttöpalvelut

Ilmoitus Hiekkasärkkien asemakaavan vaiheittaisten muutosten voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on 24.9.2018 hyväksynyt Hiekkasärkkien asemakaavan vaiheittaiset muutokset osa-alueille 1 ja 2. Hyväksymispäätöksistä ei ole valitettu. Kaavat ovat lainvoimaisia.

Kaupunginhallitus

Osa-alue 1 Osa-alue 2
Kaavakartta Kaavakartta
Kaavaselostus Kaavaselostus

Ilmoitus Lankiperän alueen asemakaavan voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on 27.8.2018 § 83 hyväksynyt Kirkonseudun asemakaavan muutoksen Lankiperän alueelle. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen.

Kaupunginhallitus

Ilmoitus Mökkiperä-Pahkamaan tuulivoima-alueen osayleiskaavan voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on 20.12.2016 § 108 hyväksynyt Mökkiperä-Pahkamaan tuulivoima-alueen osayleiskaavan. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi kaavaa vastaan tehdyt valitukset päätöksellään 8.6.2018. Kaavasta ei ole edelleen valitettu ja kaava on lainvoimainen.

Kaupunginhallitus

Ilmoitus Hiekkasärkkien asemakaavan vaiheittaisen muutoksen voimaantulosta osa-alueelle 3

Kalajoen valtuusto on 28.5.2018 § 41 hyväksynyt Hiekkasärkkien asemakaavan vaiheittaisen muutoksen osa-alueelle 3. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen.

KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus Tapionportin asemakaavan muutoksen ja laajennuksen voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on 25.9.2017 § 111 hyväksynyt Hiekkasärkkien asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Tapionportin alueelle. ELY-keskus on perunut Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle tekemän valituksen.  Kaava on lainvoimainen.

KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus Himangan Virpirannan ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on 2.5.2018 § 30 hyväksynyt Himangan Virpirannan ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen.

KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus Himangan kirkonseudun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on 2.5.2018 § 29 hyväksynyt Himangan kirkonseudun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Lopotintien alueelle. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen.

KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus Läntisten tuulivoimapuiston osayleiskaavan voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on 30.5.2017 § 63 hyväksynyt Läntisten tuulivoimapuiston osayleiskaavan. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi kaavaa vastaan tehdyn valituksen päätöksellään 30.1.2018. Kaavasta ei ole edelleen valitettu ja kaava on lainvoimainen.

KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus Merenojan koulukeskuksen asemakaavan muutoksen voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on 30.5.2017 § 61 hyväksynyt Kirkonseudun asemakaavan muutoksen Merenojan koulukeskuksen alueelle. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus uuden paloaseman asemakaavan voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on 30.5.2017 § 62 hyväksynyt Kirkonseudun asemakaavan laajennuksen. Kaavalla osoitetaan paikka uudelle paloasemalle. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus Raution asemakaavan muutoksen ja laajennuksen voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on 27.3.2017 § 37 hyväksynyt Raution asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Kivimaantien alueelle. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus Marinan asemakaavan voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on 31.1.2017 § 8 hyväksynyt Hiekkasärkkien asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Marinan alueelle. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus Kesärannan asemakaavan voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on 30.9.2014 § 90 hyväksynyt Hiekkasärkkien asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Kesärannan alueelle. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on päätöksellään 20.10.2015 hylännyt kaavaa vastaan tehdyt valitukset sekä edelleen korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 7.3.2017 todennut että hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita. Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus Lestijokilaakson osayleiskaavan voimaantulosta

Kalajoen valtuusto hyväksyi 17.12.2013 § 135 Lestijokilaakson osayleiskaavan. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi kaavaa vastaan tehdyn valituksen päätöksellään 28.1.2016. Kaavasta ei ole edelleen valitettu ja kaava on näin lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus keskustan kauppakortteleiden asemakaavan voimaantulosta

Kalajoen valtuusto hyväksyi 16.12.2014 § 125 Kirkonseudun asemakaavan muutoksen joka koskee alueita valtatien 8 itäpuolella Leipurintieltä Kasarmintielle ja Kynätielle. Idässä rajana on Kalajoentie ja Merenojantie. Kaavasta valitettiin Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Kaupunginhallituksen päätöksellä 2.2.2015 kaava täytäntöönpantiin lukuun ottamatta valituksenalaisia alueita. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi valituksen päätöksellään 31.10.2016. Kaavasta ei ole edelleen valitettu ja kaava on näin kaikilta osin lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus Matkailutien eteläisen liittymän asemakaavan voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on 30.5.2016 § 43 hyväksynyt Hiekkasärkkien asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Matkailutien eteläisen liittymän alueelle. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu.  Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus Juurakon tuulivoimaosayleiskaavan voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on 26.10.2015 § 86 hyväksynyt Juurakon tuulivoimapuiston osayleiskaavan. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu.  Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus Hannila-Mätäsmaan asemakaavan voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on 26.8.2014 § 74 hyväksynyt Hannila-Mätäsmaan alueelle laaditun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu.  Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus korttelin 1210 asemakaavan muutoksen voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on 26.8.2014 § 73 hyväksynyt Katajatien päässä olevaa korttelia 1210 ja siihen liittyviä katualueita koskevan asemakaavan muutoksen. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu.  Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus Kalajoen keskustan asemakaavan muutoksen voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on 25.3.2014 § 29 hyväksynyt Kalajoentien liikerakentamisen asemakaavan muutoksen Koulutien ja Mehtäkyläntien väliselle alueelle. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus Kannuskylän asemakaavan muutoksen voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on 28.1.2014 § 7 hyväksynyt Himangan Kannuskylälle laaditun asemakaavan muutoksen. Samalla kumottiin osa vanhaa teollisuusalueen kaavaa. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus Mustilankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on 26.11.2013 § 126 hyväksynyt Mustilankankaan tuulipuiston osayleiskaavan. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus Haaralanrannan asemakaavan voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on 26.11.2013 § 125 hyväksynyt Haaralanrannan alueelle laaditun asemakaavan muutoksen. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus Rahvon alueen asemakaavan voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on 25.6.2013 § 80 hyväksynyt Rahvon teollisuusalueelle laaditun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu.  Kaava on lainvoimainen.

Ilmoitus Tohkojan tuulipuiston osayleiskaavan voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on 25.6.2013 § 79 hyväksynyt Tohkojan tuulipuiston osayleiskaavan. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus Mäkikankaan tuulipuiston osayleiskaavan voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on 23.4.2013 § 56 hyväksynyt Mäkikankaan tuulipuiston osayleiskaavan. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus Jokelan tuulipuiston osayleiskaavan voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on 9.1.2013 § 24 hyväksynyt Jokelan tuulipuiston osayleiskaavan. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus Aurinkohiekkojen alueen asemakaavan muutoksen voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on 26.6.2012 § 74 hyväksynyt Aurinkohiekkojen alueelle laaditun asemakaavan muutoksen. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu.  Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus Sataman asemakaavan muutoksen ja laajennuksen voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on 29.5.2012 § 60 hyväksynyt Kalajoen sataman asemakaavan muutoksen ja laajennuksen. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu.  Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus Kauppajengin ja Koppelin asemakaavan muutoksen voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on 31.1.2012 § 8 hyväksynyt Kauppajengin ja Koppelin alueelle laaditun asemakaavan muutoksen. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu.  Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus Pohjanpään ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on 31.1.2012 § 9 hyväksynyt Ohlan saaren eteläpäähän Pöllään laaditun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu.  Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus Tahkokorvien alueen asemakaavan voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on 31.1.2012 § 7 hyväksynyt Hiekkasärkille Tahkokorvien alueelle laaditun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen. Oulun hallinto-oikeus on päätöksellään 3.7.2013 hylännyt kaavaa vastaan tehdyn valituksen. Hallinto-oikeuden päätöksestä ei ole edelleen valitettu.  Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus Kotipuiston asemakaavan muutoksen ja laajennuksen voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on 27.9.2011 § 106 hyväksynyt Kotipuiston alueelle laaditun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu.  Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus Himangan asemakaavan muutoksen voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on 30.8.2011 § 94 hyväksynyt Himangan vanhustenkotiyhdistyksen asemakaavan muutoksen korttelissa 47. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus Pohjanpään ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on 22.2.2011 § 24 hyväksynyt Pohjanpään ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Himankakylässä Himankajoen pohjoispuolella. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu.  Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus Santaholman alueen asemakaavan muutoksen voimaantulosta

Kalajoen valtuusto hyväksyi 29.6.2010 § 72 Santaholman alueelle laaditun asemakaavan muutoksen. Kaavaa vastaan tehdyn valituksen johdosta kaava on kaupunginhallituksen päätöksellä 20.9.2010 täytäntöönpantu lukuun ottamatta valituksenalaisia alueita. Päätöksellään 31.10.2011 Oulun hallinto-oikeus on hylännyt valituksen sekä edelleen Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 16.4.2013 todennut että hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita. Kaava on näin kaikilta osin lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus Kurjenjalan alueen asemakaavan muutoksen voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on 29.6.2010 § 70 hyväksynyt Hiekkasärkille Usvametsäntien alueelle laaditun asemakaavan muutoksen. Kaavahanke käsittää Kurjenjalan kaavatiehen rajoittuvat korttelit 145-147 katu- ja puistoalueineen. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus Tyngän asemakaavan voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on 29.6.2010 § 71 hyväksynyt Tyngälle laaditun asemakaavan. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu.  Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus Pakkainpolun alueen asemakaavan muutoksen voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on 26.5.2009 § 77 hyväksynyt Pakkainpolun alueelle laaditun asemakaavan muutoksen. Muutosalue käsittää Pakkainpolun maisematieosuuden, osan Matkailutietä sekä Viihdekeskus Merisärkän, Herrainpakat ja näihin rajoittuvat virkistysalueet. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu.  Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus Hietavainion alueen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on 26.5.2009 § 76 hyväksynyt Hietavainion alueelle laaditun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu.  Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus Jukolanpuiston alueen asemakaavan muutoksen voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on 26.5.2009 § 75 hyväksynyt Jukolantanhuan ja Saarentanhuan väliselle alueelle laaditun asemakaavan muutoksen. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu.  Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus Kalajoentien asemakaavan muutoksen voimaantulosta

Kalajoen valtuusto hyväksyi 25.11.2008 § 100 sekä uudelleen ympäristökeskuksen tekemän oikaisukehoituksen johdosta 23.2.2009 § 38 Kalajoen keskustan asemakaavan muutoksen. Päätöksellään 16.12.2010 Oulun hallinto-oikeus on kumonnut valtuuston hyväksymispäätöksen siltä osin kuin se koskee korttelin 1014 tonttia 1 ja korttelin 1015 tonttia 13 sekä näiden väliin jäävää Venteläntien katualuetta. Muilta osin hallinto-oikeus on hylännyt kaavaa vastaan tehdyt valitukset. Kaavasta ei ole edelleen valitettu ja kaava on lainvoimainen lukuun ottamatta edellä mainittuja alueita. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus Siipolanrinteen asemakaavan muutoksen voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on 20.1.2009 § 30 hyväksynyt Siipolanrinteen alueelle laaditun asemakaavan muutoksen. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus Meinalan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on 24.6.2008 § 64 hyväksynyt Meinalan alueelle laaditun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus Holmanperän asemakaavan muutoksen ja laajennuksen voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on 29.4.2008 § 28 hyväksynyt Holmanperälle Juseliuksentien ja Raamitien ympäristöön laaditun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen. Samalla kumottiin osa vuonna 1966 vahvistunutta teollisuusalueen kaavaa. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus rantaharjualueen osayleiskaavan voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on 26.2.2008 § 19 hyväksynyt Hiekkasärkkien rantaharjualueen osayleiskaavan. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus Viitapakkojen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on 25.9.2007 § 85 hyväksynyt Viitapakkojen alueelle laaditun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus Keskuskarin asemakaavan muutoksen ja laajennuksen voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on 27.2.2007 § 28 hyväksynyt Keskuskarin alueelle laaditun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus Ahopuiston asemakaavan muutoksen ja laajennuksen voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on 19.12.2006 § 121 hyväksynyt Ahopuiston asuntoalueen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Merenojantien pohjoispäässä. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu.  Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus korttelin 101 asemakaavan muutoksen voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on 24.10.2006 § 108 hyväksynyt muutoksen Hiekkasärkkien asemakaavaan. Kaavanmuutos koskee korttelia 101 lähiympäristöineen Usvametsäntien ja Hytinportin välisellä alueella Keskuskarintien molemmin puolin. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus leirintäalueen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on 29.8.2006 § 81 hyväksynyt Hiekkasärkkien asemakaavan muutoksen ja laajennuksen leirintäalueelle. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus Norpan alueen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on päätöksellään 20.6.2006 § 65 hyväksynyt asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Norpan asuntoalueelle. Kaava-alue sisältää itä-länsisuunnassa Pirkonsuontien ja Norpantien välisen alueen, lisäksi alueeseen sisältyy lämpökeskuksen ja Lankilantien välinen alue urheilukeskuksen pohjoispuolella sekä Riihimaantien ja Annintien välinen puistoalue. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu.  Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus Hiekkasärkkien ydinalueen asemakaavan muutoksen voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on päätöksellään 25.4.2006 § 36 hyväksynyt Hiekkasärkkien ydinalueen asemakaavan muutoksen. Suunnittelualueeseen sisältyvät kylpylän ympäristön lisäksi valtatien 8 liittymäalue, hotelli Dyynin alue, JukuJukumaan alue sekä Merisärkän alue. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus Rahjan sataman asemakaavan muutoksen ja laajennuksen voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on päätöksellään 25.10.2005 § 123 hyväksynyt Rahjan satama-alueen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen. Asemakaavan muutos koskee Rahjan sataman aluetta, Kainun karia, Merivartiontien ja Metallitien varren teollisuusalueita, satama-altaaseen liittyvän teollisuuden aluetta Repolantien päässä sekä edellä mainittuihin alueisiin liittyviä alueita. Asemakaavan laajennus koskee pienehköjä merialueen laajennuksia ja Pauhanlahden ranta-alueen osia sekä Satamatien varteen sijoittuvaa satama-alueen laajennusta. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus Kalajokisuu – Vasankari ranta-asemakaavan muutoksen voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on 20.1.2005 § 25 hyväksynyt ranta-asemakaavan muutoksen Kivirannantien pohjoispäässä olevaan kortteliin 40. Muutoksen sisältönä on korttelin sisäisen kulkuyhteyden muutos. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus Ojalanmäen alueen asemakaavan muutoksen voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on päätöksellään 28.10.2004 § 89 hyväksynyt Kirkonseudun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Ojalanmäellä. Asemakaavan muutos sijoittuu Etelänkyläntien ja joen väliselle alueelle Nuoraojan varteen koskien Ojatien ympäristön kortteleita 246-249 ja korttelin 2063 rakennuspaikkoja 4-7. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus asemakaavan muutoksen voimaantulosta kortteleissa 410 ja 415

Kalajoen valtuusto on päätöksellään 26.8.2004 § 62 hyväksynyt Kirkonseudun asemakaavan muutoksen Merenojalla. Muutos koskee Tiiratien ja Tavitien välissä olevia kortteleita 410 ja 415 ja kaavanmuutoksella kortteleiden välinen puistoalue on liitetty tonttien osaksi. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus Isorannan alueen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on päätöksellään 27.4.2004 § 29 hyväksynyt Kirkonseudun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Isorannan alueella. Asemakaavan muutos koskee Kalajoen keskustasta itään sijaitsevaa Isorannan aluetta Kalajoentien ja joen välissä. Asemakaavan laajennusalue koskee Isorannan itäpuolista kaavoittamatonta aluetta. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus Vesisarantien asemakaavan muutoksen ja laajennuksen voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on päätöksellään 26.2.2004 § 11 hyväksynyt Hiekkasärkkien asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Kuivatjärven Golfpuiston alueella. Kaava-alue sijaitsee Hiekkasärkkien asemakaavan eteläosassa Valtatie 8:n ja Tiipolun välissä Vesisarantien ympäristössä. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus Kuivatjärven Golfpuiston asemakaavan muutoksen ja laajennuksen voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on päätöksellään 30.10.2003 § 48 hyväksynyt Hiekkasärkkien asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Kuivatjärven Golfpuiston alueelle. Kaava-aluetta rajaavat valtatie 8, Keskuskarintien varrella sijaitseva retkeily- ja ulkoilualue, Hytinportin loma-asutusalue sekä golfkenttä ja lounaassa lähivirkistys- ja metsäalueet. Hyväksymispäätöksen ulkopuolelle jätettiin Vesisarantien ympäristö. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus Isokoukun alueen asemakaavan muutoksen voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on päätöksellään 30.10.2003 § 47 hyväksynyt Hiekkasärkkien asemakaavan muutoksen. Muutos koskee Isokoukun varren kortteleita 73 ja 75 sekä niihin liittyviä virkistys- ja katualueita.  Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus asemakaavan muutoksen voimaantulosta kortteleissa 5a ja 108

Kalajoen valtuusto on päätöksellään 26.6.2003 § 38 hyväksynyt Hiekkasärkkien asemakaavan muutoksen. Muutos koskee Keskuskarintien varren kortteleita 5a ja 108 sekä niihin liittyviä virkistys- ja katualueita. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus asemakaavan muutoksen voimaantulosta korttelissa 117

Kalajoen valtuusto on päätöksellään 22.5.2003 § 27 hyväksynyt Hiekkasärkkien asemakaavan muutoksen koskien korttelia 117 Tiipolun varrella. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus asemakaavan muutoksen voimaantulosta Tapionportin alueella

Kalajoen valtuusto on päätöksellään 19.6.2002 § 44 hyväksynyt Hiekkasärkkien asemakaavan muutoksen Tapionportin alueelle. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus Kanta-alueen asemakaavan muutoksen voimaantulosta

Kalajoen valtuusto on päätöksellään 30.5.2002 hyväksynyt Kalajoen Kirkonseudun asemakaavan muutoksen, joka koskee pääosin Kanta-aluetta, sekä vähäisiltä osilta Merenojaa ja Etelänkylää. Kaava-aluetta rajaavat Kalajoki, Rinnetie, Jussi Kurikkalan puisto, Koulutie, Pohjankyläntie, Lankilantie, Pohjankylänpuisto, Marttilantie, Rahatie, Kalajoentie ja Saarisilta. Hyväksymispäätöksen ulkopuolelle on jätetty osat Kalajoentien varrelle muodostetuista kortteleista 1011, 1014, 1015 ja 1025. Oulun hallinto-oikeus sekä korkein hallinto-oikeus ovat hylänneet kaavaa vastaan tehdyt valitukset. Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus asemakaavan muutoksen voimaantulosta korttelissa 38

Kalajoen valtuusto on päätöksellään 28.2.2002 § 10 hyväksynyt Hiekkasärkkien asemakaavan muutoksen koskien korttelia 38. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus asemakaavan muutoksen voimaantulosta Meinalassa

Kalajoen valtuusto on päätöksellään 28.2.2002 § 9 hyväksynyt Meinalan asemakaavan muutoksen koskien kortteleita 2306-2308. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus asemakaavan muutoksen voimaantulosta Hollitielle

Kalajoen valtuusto on päätöksellään 14.12.2001 § 69 hyväksynyt Kirkonseudun  asemakaavan muutoksen Hollitien alueelle. Kaava-aluetta rajaavat valtatie 8 (Kokkolantie), Etelänkyläntie, kirkkomaa, Etelänkylän peltoaukea, valtatie 27 (Ylivieskantie) ja Kuusitie. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus asemakaavan muutoksen voimaantulosta Merenojan liikuntapuistoon

Kalajoen valtuusto on päätöksellään 30.8.2001 § 52 hyväksynyt Kirkonseudun  asemakaavan muutoksen Merenojan liikuntapuiston alueelle Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus asemakaavan muutoksen voimaantulosta Tahkolammen alueelle

Kalajoen valtuusto on päätöksellään 31.5.2001 § 36 hyväksynyt Hiekkasärkkien asemakaavan muutoksen Tahkolammen alueelle Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus asemakaavan muutoksen ja laajennuksen voimaantulosta Rahvossa

Kalajoen valtuusto on päätöksellään 31.5.2001 § 35 hyväksynyt Rahvon asemakaavan muutoksen ja laajennuksen. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus asemakaavan muutoksen ja laajennuksen voimaantulosta Varpusaaressa

Kalajoen valtuusto on päätöksellään 29.3.2001 § 23 hyväksynyt Kirkonseudun asemakaavan muutoksen Varpusaaren alueelle. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus asemakaavan muutoksen voimaantulosta Hytinportin alueelle

Kalajoen valtuusto on 22.2.2001 § 16 hyväksynyt muutoksen Hiekkasärkkien asemakaavaan Hytinportin alueelle. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus asemakaavan muutoksen voimaantulosta Puropolulla

Kalajoen valtuusto on päätöksellään 27.10.2000 § 91 hyväksynyt Kirkonseudun asemakaavan muutoksen Puropolun ja Puustellintien alueelle. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus asemakaavan muutoksen voimaantulosta Annintiellä

Kalajoen kunnanhallitus on päätöksellään 14.8.2000 § 195 hyväksynyt Kirkonseudun asemakaavan muutoksen jolla Honkisuontie muutetaan  Annintieksi. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus osayleiskaavan voimaantulosta Satama- ja lomaranta-alueelle

Kalajoen valtuusto on hyväksynyt 29.6.2000 Kalajokisuu – Rahja osayleiskaavan satama- ja lomaranta-alueille. Kaava-alue sisältää ranta-alueen Konikarvosta Sonninnokalle. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen. KUNNANHALLITUS

Ilmoitus asemakaavan muutoksen voimaantulosta Leirintäalueelle

Kalajoen valtuusto on 30.5.2000 § 51 hyväksynyt muutoksen Hiekkasärkkien asemakaavaan Leirintäalueen ja Kuusikkonokan alueelle. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus asemakaavan muutoksen ja laajennuksen voimaantulosta Rauhanpolulla

Kalajoen valtuusto on päätöksellään 30.5.2000 § 50 hyväksynyt Vuorenkallion osa-alueelle laaditun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Rauhanpolun ja Takkavihtantien ympäristöön. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus asemakaavan laajennuksen voimaantulosta Pirkonsuolla

Kalajoen valtuusto on päätöksellään 30.3.2000 § 25 hyväksynyt Pirkonsuon alueelle laaditun asemakaavan laajennuksen jolla muodostuu Honkisuontie ja sen varrelle kortteli 1170. Hyväksymispäätöksen ulkopuolelle jätetään Honkisuontien itäpuoli. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus asemakaavan laajennuksen voimaantulosta Isohaantien varrelle

Kalajoen valtuusto on päätöksellään 23.2.2000 § 17 hyväksynyt Lankiperän alueelle Isohaantien varteen laaditun asemakaavan laajennuksen jolla muodostuu Pikkuhaka ja sen varrelle korttelit 1743-1745. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus valtatien liikennejärjestelyiden asemakaavan muutoksen voimaantulosta

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on päätöksellään 15.2.2000 hyväksynyt valtatie 8 liikennejärjestelyitä varten laaditun asemakaavan muutoksen. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus asemakaavan muutoksen voimaantulosta Jukukallaan

Kalajoen valtuusto on 27.1.2000 § 10 hyväksynyt muutoksen Hiekkasärkkien asemakaavaan Jukukallan alueelle. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen. KAUPUNGINHALLITUS

 

Kuuleminen poikkeamis- ja rakennusluvasta

Digita Oy hakee poikkeamis- ja rakennuslupaa Kalajoen Hiekkasärkille osoitteeseen Tiitaival 15, tilalle Keskuskari 3:873 rakennettavalle teleliikennemastolle ja laitetilalle. Asiakirjat pidetään nähtävillä 21.9.2023 – 13.10.2023 välisen ajan kaupungintalolla.