Kalajoella on meneillään useita kaavahankkeita joita työstetään joko kaupungin omana työnä tai kaavakonsulttien toimesta. Kaikkien näiden hankkeitten aineistot ovat nähtävillä tällä sivulla.

Kaava-aineistot pidetään nähtävillä myös kaupungintalolla niiden nähtävilläoloaikana.

 

Ilmoitus Hiekkasärkkien asemakaavan vaiheittaisen muutoksen voimaantulosta osa-alueelle 4

Kalajoen valtuusto on 26.5.2020 § 23 hyväksynyt Hiekkasärkkien asemakaavan vaiheittaisen muutoksen Kesärannan alueelle, osa-alue 4. Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaava on lainvoimainen.

Maankäyttöpalvelut

 

Mäntyperän alueen asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheen kuuleminen

Himangan kirkonseudun asemakaavan vaihtoehtoiset muutos- ja laajennusluonnokset Mäntyperän alueelle pidetään nähtävillä MRL 62 §:n sekä MRA 30 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungin verkkosivuilla 11.6.- 7.8.2020 sekä kirjastoissa. Himangan kirjastossa kaavaluonnoksia esitellään 16.6. klo 13-16.30. Kaavahankkeella tutkitaan pientalo- ja rivitalotonttien osoittamista kaupungin maille Peltotien varteen sekä Mäntyperäntien ja Rannankarintien väliselle alueelle.

Luonnosvaiheen aineistosta voivat mielipiteensä esittää Kalajoen kaupungin jäsenet, kaavoitettavan alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Suulliset tai kirjalliset mielipiteet tulee esittää 7.8.2020 klo 15 mennessä osoitteella Kalajoen kaupunki, maankäyttöpalvelut, Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI, sähköposti kirjaamo@kalajoki.fi.

Maankäyttöpalvelut

 

Asemakaavan muutos Kärjäntien alueelle julkisesti nähtäville

Kalajoen Kirkonseudun asemakaavan muutosehdotus Kärjäntien alueelle pidetään julkisesti nähtävillä MRL 65 §:n sekä MRA 27 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungin verkkosivuilla sekä pääkirjastossa 11.6.-7.8.2020.

Kirjalliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa 7.8.2020 klo 15 mennessä Kalajoen kaavoitus- ja elinvoimalautakunnalle os. Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI, sähköposti kirjaamo@kalajoki.fi.

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta

 

Kotipuiston asemakaavan muutos vireille

Kirkonseudun asemakaavan muutos Kotipuiston alueelle käynnistyy. Kaavahanke sijoittuu Lapiotien, Honkitien, Pohjankaaren ja Merenojantien väliselle alueelle.

Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti nähtävillä 4.6.2020 alkaen Kalajoen kaupungin verkkosivuilla ja pääkirjastossa. Lisätietoja antaa kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 044 4691 225.

Maankäyttöpalvelut

 

Ahmanpuiston asemakaavan muutos vireille

Kirkonseudun asemakaavan muutos Ahmanpuiston alueelle käynnistyy. Asemakaavan muutosaluetta rajaa osittain Siipolantanhua ja Ahmantie sekä Ahmankallion viereiset peltoalueet.

Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti nähtävillä 4.6.2020 alkaen Kalajoen kaupungin verkkosivuilla ja pääkirjastossa. Lisätietoja antaa kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 044 4691 225.

Maankäyttöpalvelut

 

Mätäsmaan alueen asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheen kuuleminen

Kirkonseudun asemakaavan muutosluonnos Mätäsmaan alueelle pidetään nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungin verkkosivuilla 14.5.- 26.6.2020 sekä pääkirjastossa kirjaston aukioloaikana. Kaava-aluetta rajaavat Isohaantie, Koivuhaka, Mätästie ja Joonantie. Kaavahankkeella tutkitaan rakentumattomien rivitalotonttien muuttamista erillispientalotonteiksi.

Luonnosvaiheen aineistosta voivat mielipiteensä esittää Kalajoen kaupungin jäsenet, kaavoitettavan alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Suulliset tai kirjalliset mielipiteet tulee esittää 26.6.2020 klo 15 mennessä osoitteella Kalajoen kaupunki, maankäyttöpalvelut, Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI, sähköposti kirjaamo@kalajoki.fi. Lisätietoja antaa kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 044 4691 225.

Maankäyttöpalvelut

 

Kalajoen keskustan osayleiskaava julkisesti nähtäville

Kalajoen keskustan osayleiskaavaehdotus pidetään uudelleen julkisesti nähtävillä MRL 65 §:n sekä MRA 19 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla 17.2.- 18.3.2020 sekä kaupungin internetsivuilla.

Suunnittelualue käsittää kuntataajaman lähialueineen, ulottuen pohjois- eteläsuunnassa Rahvon teollisuusalueen ympäristöstä hiihtomajalle ja Meinalaan sekä länsi-itäsuunnassa jokisuulta Etelänkylän koululle ja Topi-kalustajan tehtaalle.

Kirjalliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa 18.3.2020 klo 15 mennessä kaavoitus- ja elinvoimalautakunnalle os. Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI, sähköposti kirjaamo@kalajoki.fi. Lisätietoja antavat kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 044 4691 225 ja kaavakonsultti Anna-Kaisa Aalto, puh. 040 217 7742.

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta

 

Pohjankylänpuiston asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheen kuuleminen

Kalajoen Kirkonseudun asemakaavan vaihtoehtoiset muutosluonnokset Pohjankylän koulukeskuksen ympäristöön pidetään nähtävillä MRL 62 §:n sekä MRA 30 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla 6.2. – 9.3.2020 sekä kaupungin internetsivuilla. Kaavahanke käsittää Marttilantien, Kalajoentien, Lankilantien sekä Pohjankylänpuiston rajaamat alueet, sekä Puustellinpuisto, Puustellintien ja Puropolun ympäristöt. Kaava-aineisto on nähtävillä myös www.kalajoki.fi- sivustolla.

Luonnoksista voivat esittää mielipiteensä Kalajoen kaupungin jäsenet, kaavoitettavan alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Suulliset tai kirjalliset mielipiteet tulee esittää 9.3.2020 klo 15 mennessä osoitteella Kalajoen kaupunki, maankäyttöpalvelut, Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI, sähköposti kirjaamo@kalajoki.fi. Lisätietoja antaa kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 044 4691 225.

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta

 

Raution asemakaavan muutoksen ja laajennuksen valmisteluvaiheen kuuleminen

Raution asemakaavan muutos ja laajennus pidetään nähtävillä MRL 62 §:n sekä MRA 30 §:n mukaisesti 10.10. – 11.11.2019 Kalajoen kaupungintalolla sekä kaupungin internet-sivuilla. Kaavahankkeen tavoitteena on osoittaa paikka uudelle monitoimikeskukselle. Samalla tarkastellaan laajemmin keskustan alueita.

Luonnoksesta voivat esittää mielipiteensä Kalajoen kaupungin jäsenet, kaavoitettavan alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Suulliset tai kirjalliset mielipiteet tulee esittää 11.11.2019 klo 15 mennessä osoitteella Kalajoen kaupunki, kaavoitus- ja elinvoimalautakunta, Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI, sähköposti kirjaamo@kalajoki.fi. Lisätietoja antaa kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 044 4691 225.

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta

Monitoimikeskushankkeen tilanteesta ja sen etenemisestä on tavoitteena järjestää Raution nuorisoseuralla tiedotustilaisuus 7.11.2019 klo 18. Samassa tilaisuudessa voi tutustua myös kaavaluonnokseen ja jättää siihen palautetta. Tästä yleisötilaisuudesta ilmoitetaan myöhemmin Kalajokiseutu- lehdessä.

 

Kokkokankaan tuulivoima-alueen osayleiskaava hylättiin

Kalajoen valtuusto on päätöksellään 16.6.2020 § 36 hylännyt Kokkokankaan tuulivoima-alueen osayleiskaavan.

Valtuuston päätöksestä on jätetty valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

 

Hiekkasärkkien mantereenpuolen osayleiskaava vireille

Hiekkasärkkien mantereenpuolen osayleiskaavan suunnittelu saatetaan vireille kaupunginhallituksen 22.1.2018 tekemän päätöksen 24 §:n mukaisesti asettamalla kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville. Suunnittelualue sijoittuu valtatien 8 mantereen puolelle Pleunantien ja Isokalliontien väliin noin 1,5 km leveänä alueena valtatiestä. Suunnitelma koskee pieniltä osin myös Rantaharjualueen sekä Rahjankylän osayleiskaavoja. Suunnittelualueen laajuus tarkentuu valmisteluvaiheessa.

Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti nähtävillä 1.2.2018 alkaen Kalajoen kaupungintalolla sekä kaupungin internet-sivuilla koko kaavoitustyön ajan. Osayleiskaavaluonnos tulee nähtäville erikseen.

Maankäyttöpalvelut

 

Torvenkylän tuulivoima-alueen osayleiskaava hyväksyttiin

Kalajoen valtuusto on 6.11.2017 § 118 hyväksynyt Torvenkylän tuulivoima-alueen osayleiskaavan.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt kaavan hyväksymispäätöstä vastaan jätetyt valitukset päätöksellään 20.2.2020.

Kaavasta on edelleen valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Maankäyttöpalvelut

Linkki: Kokkokankaan ja Torvenkylän tuulivoimahankkeiden ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

 

Mäkikankaan tuulipuiston osayleiskaavan muutos ja laajennus vireille

Mäkikankaan tuulipuiston osayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen (wpd Finland Oy) suunnittelu saatetaan vireille asettamalla hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville. Suunnittelualue sijoittuu Pyhäjoen kunnan rajan tuntumaan Vasankarin kylän läheisyyteen. Pääosin Pyhäjoen kunnan puolelle sijoittuvan voimassaolevan Mäkikankaan tuulipuiston osayleiskaavaa muutetaan ja laajennetaan Kalajoen kaupungin puolella mahdollistaen kolmen tuulivoimalan rakentamisen.

Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 63§:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla 19.3. – 17.4.2015. Kaava-aineistoon voi perehtyä eri kaavavaiheissa myös kaupungin internetsivuilla. Lisätietoja antaa kaavanlaatija Janne Tolppanen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, puh. 044 278 7307, janne.tolppanen (at) fcg.fi.

Maankäyttöpalvelut