Kalajoella on meneillään useita kaavahankkeita joita työstetään joko kaupungin omana työnä tai kaavakonsulttien toimesta. Kaikkien näiden hankkeiden aineistot ovat nähtävillä tällä sivulla.

Kaava-aineistot pidetään nähtävillä myös kaupungintalolla niiden nähtävilläoloaikana.

 

Torvenkylän tuulivoima-alueen osayleiskaava hyväksyttiin

Kalajoen valtuusto on 6.11.2017 § 118 hyväksynyt Torvenkylän tuulivoima-alueen osayleiskaavan. Valitusaika on 30 päivää päätöksen nähtävilleasettamispäivästä 14.11.2017, kyseistä päivää lukuun ottamatta.

Maankäyttöpalvelut

Linkki: Kokkokankaan ja Torvenkylän tuulivoimahankkeiden ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

 

Tapionportin asemakaavan muutos ja laajennus hyväksyttiin

Kalajoen valtuusto on ympäristökeskuksen tekemän oikaisukehoituksen vuoksi uudella päätöksellä 25.9.2017 § 111 hyväksynyt Hiekkasärkkien asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Tapionportin alueelle.

Kaavasta on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Maankäyttöpalvelut

 

Himangan Virpirannan ranta-asemakaavan muutos ja laajennus julkisesti nähtäville

Kalajoen seurakunnan ja Kannuskylän jakokunnan yhteinen kaavahanke, Himangan Virpirannan ranta-asemakaavan muutos ja laajennus pidetään julkisesti nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalon kaavoitusosastolla 28.9. – 27.10.2017.

Muutos käsittää koko nykyisen ranta-asemakaavan. Laajennus koskee Kalajoen seurakunnan ja Kannuskylän jakokunnan maa-alueita sekä Lahdensuun jakokunnan vesi- ja vesijättöalueita Puojilahdelta Lehtikariin ja Ruonan leirikeskukseen saakka. Kaava-aineistoon voi tutustua myös Kalajoen kaupungin internetsivuilla www.kalajoki.fi.

Kirjalliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa 27.10.2017 klo 15 mennessä Kalajoen kaupunginhallitukselle os. Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI, sähköposti kirjaamo@kalajoki.fi. Lisätietoja antaa kaavan laatija Kimmo Mustonen, puh. 0400 703 521.

KAUPUNGINHALLITUS

 

Asemakaavan muutos ja laajennus Savontien risteyksen alueelle vireille

Kalajoen Kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus Kokkolantien (vt 8) ja Ylivieskantien eli niin sanotun Savontien (vt 27) risteysalueelle käynnistyy. Kaavan laajennuksen pääasiallisena tavoitteena on osoittaa paikka uudelle liikenneasemalle risteyksen lounaispuolelle. Asemakaavan muutos koskee Vuorenkallion osa-alueen kortteita 4034 – 4036 Kuusitiellä.

Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävissä 14.9. – 6.10.2017 maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla sekä kaupungin internet-sivuilla.

Maankäyttöpalvelut

 

Asemakaavan muutos Pohjankylän koulukeskuksen alueelle vireille

Kirkonseudun asemakaavan muutos Pohjankylän koulukeskuksen alueelle käynnistyy. Kaavahanketta rajaavat Marttilantie, Kalajoentie, Lankilantie sekä Pohjankylänpuisto.

Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävissä 29.6. – 11.8.2017 maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla sekä kaupungin internet-sivuilla.

Maankäyttöpalvelut

 

Asemakaavan muutos Pikku-Mansikan alueelle vireille

Himangan kirkonseudun asemakaavan muutos Pikku-Mansikan saaressa käynnistyy. Kaavahanke käsittää Plankkulahden ja sitä ympäröivän ranta-alueen.

Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävissä 29.6. – 11.8.2017 maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla sekä kaupungin internet-sivuilla.

Maankäyttöpalvelut

 

Läntisten tuulivoimapuiston osayleiskaava hyväksyttiin

Kalajoen valtuusto on 30.5.2017 § 63 hyväksynyt Läntisten tuulivoimapuiston osayleiskaavan.

Kaavasta on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Maankäyttöpalvelut

 

Mökkiperän-Pahkamaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kalajoen valtuusto on 20.12.2016 § 108 hyväksynyt Mökkiperän-Pahkamaan tuulivoima-alueen osayleiskaavan.

Kaavasta on jätetty kaksi valitusta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Maankäyttöpalvelut

 

Himangan Kirkonseudun asemakaavan muutos vireille ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Himangan Kirkonseudun asemakaavan muutos käynnistyy. Kaavahanke käsittää pääosin Sautinkarintien, Lopotintien, Mäntyperäntien, Tällärinkujan ja Luotsikujan rajaamat alueet.

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavan muutos- ja laajennusluonnos ovat nähtävissä maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja 63 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla 17.11. – 9.12.2016. Kaava-aineistoon voi tutustua myös www.kalajoki.fi-sivustolla.

Luonnoksesta voivat esittää mielipiteensä Kalajoen kaupungin jäsenet, kaavoitettavan alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Suulliset tai kirjalliset mielipiteet tulee esittää 9.12.2016 klo 15 mennessä osoitteella Kalajoen kaupunki, maankäyttöpalvelut, Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI, sähköposti kirjaamo@kalajoki.fi.

Maankäyttöpalvelut

 

Kokkokankaan tuulivoima-alueen osayleiskaava julkisesti nähtäville

Kokkokankaan tuulivoima-alueen osayleiskaavaehdotus pidetään nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalon kaavoitusosastolla 20.10.2016 – 18.11.2016.

Suunnittelualue sijoittuu valtatien 8 itäpuolelle Rautila-Pöntiöntien ja Pöntiöntien väliselle alueelle. Kaava mahdollistaa enintään 6 tuulivoimalan sijoittamisen alueelle. Kirjalliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa 18.11.2016 klo 15 mennessä Kalajoen kaupunginhallitukselle os. Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI, sähköpostilla kirjaamo@kalajoki.fi. Lisätietoja antaa kaavan projektipäällikkö Ramboll Oy / Merja Isteri, puh. 040 822 4270.

Kalajoen kaupunginhallitus

Linkki: Kokkokankaan ja Torvenkylän tuulivoimahankkeiden ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

 

Lankiperän alueen asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheen kuuleminen

Kirkonseudun asemakaavan muutos Lankiperän alueelle pidetään nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla 28.4.2016 – 20.5.2016. Kaavahanke rajoittuu Pohjankyläntien ja Lankilantien risteysalueen koillispuolelle käsittäen voimassa olevan asemakaavan korttelit 1701 – 1704 sekä niihin liittyvät katu ja viheralueet.

Luonnosvaiheen aineistosta voivat mielipiteensä esittää Kalajoen kaupungin jäsenet, kaavoitettavan alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Suulliset tai kirjalliset mielipiteet tulee esittää 20.5.2016 klo 15 mennessä osoitteella Kalajoen kaupunki, maankäyttöpalvelut, Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI, sähköposti kirjaamo@kalajoki.fi. Lisätietoja antaa kaavoituspäällikkö Mikko Alin, puh. 044 4691 225.

Maankäyttöpalvelut

 

Mäkikankaan tuulipuiston osayleiskaavan muutos ja laajennus vireille

Mäkikankaan tuulipuiston osayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen (wpd Finland Oy) suunnittelu saatetaan vireille asettamalla hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville. Suunnittelualue sijoittuu Pyhäjoen kunnan rajan tuntumaan Vasankarin kylän läheisyyteen. Pääosin Pyhäjoen kunnan puolelle sijoittuvan voimassaolevan Mäkikankaan tuulipuiston osayleiskaavaa muutetaan ja laajennetaan Kalajoen kaupungin puolella mahdollistaen kolmen tuulivoimalan rakentamisen.

Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 63§:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla 19.3. – 17.4.2015. Kaava-aineistoon voi perehtyä eri kaavavaiheissa myös kaupungin internetsivuilla. Lisätietoja antaa kaavanlaatija Janne Tolppanen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, puh. 044 278 7307, janne.tolppanen (at) fcg.fi.

Maankäyttöpalvelut

 

Kalajoen keskustan osayleiskaavan valmisteluvaiheen kuuleminen

Kalajoen keskustan osayleiskaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto pidetään nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla 15.1.-13.2.2015 sekä kaupungin internetsivuilla. Kaavahanketta koskeva yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 21.1.2015 klo 17 alkaen kaupungintalolla. Kahvitarjoilu klo 16.45.

Suunnittelualue käsittää kuntataajaman lähialueineen, ulottuen pohjois-eteläsuunnassa Jokelan turkistarha-alueelta hiihtomajalle ja Meinalaan sekä länsi-itäsuunnassa jokisuulta Etelänkylän koululle ja Topi-kalustajan tehtaalle.

Luonnosvaiheen aineistoon voi suulliset tai kirjalliset mielipiteet jättää 13.2.2015 klo 15 mennessä osoitteeseen Kalajoen kaupunki, maankäyttöpalvelut, Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI tai sähköpostilla kalajoenkaupunki@kalajoki.fi.

Lisätietoja antaa kaavakonsultti Anna-Kaisa Aalto, puh. 050 466 1500.

Maankäyttöpalvelut

 

Santaholman asemakaavan II muutos vireille

Kalajoen kaupunginhallitus on päättänyt 8.4.2013 että Santaholman alueelle käynnistetään asemakaavan muutos.

Kaavahanke käsittää Santaholman sahan alueet Kalajoen rannasta Ämmäntielle. Eteläisenä rajana toimii Santaholman 2010 hyväksytty asemakaava ja pohjoisosissa Ämmän venesatama. Suunnittelualueella on tavoitteena poistaa vanhaa teollisuusalueen kaavaa ja tutkia alueen eteläosissa asumisrakentamisen eri muotoja. Vanhat saha-alueen maat on puhdistettu asumiskäyttöä varten.

Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävissä maankäyttö- ja rakennuslain 63§:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla kaavoitusosastolla 18.4. – 10.5.2013

TEKNISET PALVELUT, Kaavoitustoimi