Kalajoella on meneillään useita kaavahankkeita joita työstetään joko kaupungin omana työnä tai kaavakonsulttien toimesta. Kaikkien näiden hankkeitten aineistot ovat nähtävillä tällä sivulla.

Kaava-aineistot pidetään nähtävillä myös kaupungintalolla niiden nähtävilläoloaikana.

Hiekkasärkkien asemakaavan muutos vireille

Asemakaavan muutos Hiekkasärkkien ydinalueelle kylpylätontin ja Jukupolun ympäristöön käynnistyy.

Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL:n 63 §:n mukaisesti nähtävillä 19.5.-20.6.2022 Kalajoen kaupungintalolla ja kaupungin verkkosivuilla. Lisätietoja antaa kaavoituspäällikkö Jaana Pekkala, puh. 044 4691 225.

Maankäyttöpalvelut

Kirkonseudun asemakaavan muutos kortteliin 4001 vireille

Kirkonseudun asemakaavan muutos Vuorenkallion osa-alueelle käynnistyy. Kaavahanke käsittää pääosin korttelin 4001, rajautuen valtatiehen 8, Holmantiehen ja Kulmatiehen. Kaavanmuutoksen tavoitteena on 2. asteen koulutuksen kehittäminen nykyisen oppilaitoksen alueelle.

Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti nähtävillä 21.4.-20.5.2022 Kalajoen kaupungintalolla ja kaupungin verkkosivuilla. Lisätietoja antaa kaavoituspäällikkö Jaana Pekkala, puh. 044 4691 225.

Maankäyttöpalvelut

Kesärannan asemakaavan muutos vireille

Hiekkasärkkien asemakaavan muutos Kesärannan alueelle käynnistyy. Kaavahanke käsittää korttelit, jotka eivät olleet mukana vuonna 2020 hyväksytyssä vaiheittaisessa asemakaavanmuutoksessa, joka käsitteli vakituista asumista alueella. Kaavan pääasiallisena tarkoituksena on tutkia olevien tonttien soveltuvuus ympärivuotiseen asumiseen.

Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti nähtävillä 13.1.-14.2.2022 Kalajoen kaupungin verkkosivuilla. Lisätietoja antaa kaavoituspäällikkö Jaana Pekkala, puh. 044 4691 225.

Maankäyttöpalvelut

Kalajoen keskustan osayleiskaava hyväksyttiin

Kalajoen valtuusto on kokouksessaan 25.5.2021 hyväksynyt Kalajoen keskustan osayleiskaavan.

Hyväksymispäätöksestä on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Maankäyttöpalvelu

Himangan kirkonseudun asemakaavan muutos vireille

Himangan kirkonseudun asemakaavan muutos korttelin 41 alueelle käynnistyy. Kaavamuutoksen tavoitteena on laajentaa S-marketin tonttia ja mahdollistaa uuden kaupan rakentuminen.

Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti nähtävillä 27.5.-28.6.2021 Kalajoen kaupungintalolla sekä kaupungin verkkosivuilla. Lisätietoja antaa kaavan laatija Kari Siipola, Plandea Oy puh. 050 348 1961.

Maankäyttöpalvelut

Ahmanpuiston asemakaavan muutos vireille

Kirkonseudun asemakaavan muutos Ahmanpuiston alueelle on käynnistynyt. Asemakaavan muutosaluetta rajaa osittain Siipolantanhua ja Ahmantie sekä Ahmankallion viereiset peltoalueet.

Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti nähtäville 4.6.2020 alkaen Kalajoen kaupungin verkkosivuille ja pääkirjastoon. Lisätietoja antaa kaavoituspäällikkö, puh. 044 4691 225.

Maankäyttöpalvelut

Pohjankylänpuiston asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheen kuuleminen

Kalajoen Kirkonseudun asemakaavan vaihtoehtoiset muutosluonnokset Pohjankylän koulukeskuksen ympäristöön pidettiin nähtävillä MRL 62 §:n sekä MRA 30 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla 6.2. – 9.3.2020 sekä kaupungin internetsivuilla. Kaavahanke käsittää Marttilantien, Kalajoentien, Lankilantien sekä Pohjankylänpuiston rajaamat alueet, sekä Puustellinpuisto, Puustellintien ja Puropolun ympäristöt.

Kaavanlaadinta ehdotusvaiheeseen odottaa uuden varhaiskasvatuskeskuksen päätöksiä.

Lisätietoja antaa kaavoituspäällikkö, puh. 044 4691 225.

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta

Hiekkasärkkien mantereenpuolen osayleiskaava vireille

Hiekkasärkkien mantereenpuolen osayleiskaavan suunnittelu saatettiin vireille kaupunginhallituksen 22.1.2018 tekemän päätöksen 24 §:n mukaisesti asettamalla kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 1.2.2018. Suunnittelualue sijoittuu valtatien 8 mantereen puolelle Pleunantien ja Isokalliontien väliin noin 1,5 km leveänä alueena valtatiestä. Suunnitelma koskee pieniltä osin myös Rantaharjualueen sekä Rahjankylän osayleiskaavoja. Suunnittelualueen laajuus tarkentuu valmisteluvaiheessa.

Suunnittelualuetta koskeva pohjavesien suojelusuunnitelma valmistuu vuoden 2022 aikana jonka jälkeen kaavaluonnos valmistellaan nähtäville. Kaavan laatii Sweco Oy.

Maankäyttöpalvelut

Mäkikankaan tuulipuiston osayleiskaavan muutos ja laajennus vireille

Mäkikankaan tuulipuiston osayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen (wpd Finland Oy) suunnittelu saatettiin vireille asettamalla hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 19.3. – 17.4.2015. Suunnittelualue sijoittuu Pyhäjoen kunnan rajan tuntumaan Vasankarin kylän läheisyyteen. Pääosin Pyhäjoen kunnan puolelle sijoittuvan voimassaolevan Mäkikankaan tuulipuiston osayleiskaavaa muutetaan ja laajennetaan Kalajoen kaupungin puolella mahdollistaen kolmen tuulivoimalan rakentamisen.

Kaavahanketta ei ole toistaiseksi viety eteenpäin.

Maankäyttöpalvelut