Kalajoella on meneillään useita kaavahankkeita joita työstetään joko kaupungin omana työnä tai kaavakonsulttien toimesta. Kaikkien näiden hankkeitten aineistot ovat nähtävillä tällä sivulla.

Kaava-aineistot pidetään nähtävillä myös kaupungintalolla niiden nähtävilläoloaikana.

Kesärannan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen valmisteluvaiheen kuuleminen

Hiekkasärkkien asemakaavan muutos- ja laajennusluonnos Kesärannan alueelle pidetään nähtävillä MRL 62 §:n sekä MRA 30 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla sekä kaupungin verkkosivuilla 16.2.- 20.3.2023. Kaavahanke käsittää korttelit, jotka eivät olleet mukana vuonna 2020 hyväksytyssä vaiheittaisessa asemakaavan muutoksessa, joka käsitteli vakituista asumista alueella. Kaavan pääasiallisena tarkoituksena on tutkia olevien tonttien soveltuvuus ympärivuotiseen asumiseen.

Luonnosvaiheen aineistosta voivat mielipiteensä esittää Kalajoen kaupungin jäsenet, kaavoitettavan alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Suulliset tai kirjalliset mielipiteet tulee esittää 20.3.2023 klo 15 mennessä osoitteella Kalajoen kaupunki, maankäyttöpalvelut, Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI, sähköposti kirjaamo@kalajoki.fi. Lisätietoja antaa kaavoituspäällikkö Jaana Pekkala, puh. 044 4691 225.

Maankäyttöpalvelut

Kirkonseudun asemakaavan muutos Varputien alueelle vireille

Kirkonseudun asemakaavan muutos Vuorenkallion osa-alueelle käynnistyy. Kaavahankkeen tavoitteena on osoittaa Varputien ja Kulmatien väliselle maatalousalueelle pientalotontteja.

Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti nähtävillä 2.2.-3.3.2023 Kalajoen kaupungintalolla ja kaupungin verkkosivuilla. Lisätietoja antaa kaavoituspäällikkö Jaana Pekkala, puh. 044 4691 225.

Maankäyttöpalvelut

Himangan kirkonseudun asemakaavan muutos julkisesti nähtäville

Himangan kirkonseudun asemakaavan muutosehdotus korttelin 41 alueelle pidetään julkisesti nähtävillä MRL 65 §:n sekä MRA 27 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla ja kaupungin verkkosivuilla 26.1.-27.2.2023. Kaavamuutoksen tavoitteena on laajentaa S-Marketin tonttia ja mahdollistaa uuden kaupan rakentaminen.

Kirjalliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa 27.2.2023 klo 15 mennessä Kalajoen kaupunki, maankäyttöpalvelut, Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI, sähköposti kirjaamo@kalajoki.fi. Lisätietoja antaa kaavoituspäällikkö Jaana Pekkala, puh. 044 4691 225

Maankäyttöpalvelut

Asemakaavan muutos Plankkukujan ympäristöön julkisesti nähtäville

Asemakaavan muutosehdotus Pikku-Mansikassa olevan Plankkukujan ympäristöön pidetään julkisesti nähtävillä MRL 65 §:n sekä MRA 27 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla ja kaupungin verkkosivuilla 26.1.-27.2.2023.

Kirjalliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa 27.2.2023 klo 15 mennessä Kalajoen kaupunki, maankäyttöpalvelut, Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI, sähköposti kirjaamo@kalajoki.fi. Lisätietoja antaa kaavoituspäällikkö Jaana Pekkala, puh. 044 4691 225

Maankäyttöpalvelut

Pohjankylänpuiston asemakaavan muutos julkisesti nähtäville

Kalajoen Kirkonseudun asemakaavan muutosehdotus entisen Pohjankylän koulukeskuksen ympäristöön pidetään julkisesti nähtävillä MRL 65 §:n sekä MRA 27 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla ja kaupungin verkkosivuilla 10.11.-12.12.2022. Kaavahanke käsittää Marttilantien, Kalajoentien, Lankilantien sekä Pohjankylänpuiston rajaamat alueet, sekä Puustellinpuiston, Puustellintien ja Puropolun ympäristöt.

Kirjalliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa 12.12.2022 klo 15 mennessä Kalajoen kaupunki, maankäyttöpalvelut, Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI, sähköposti kirjaamo@kalajoki.fi. Lisätietoja antaa kaavoituspäällikkö Jaana Pekkala, puh. 044 4691 225

Maankäyttöpalvelut

Korttelin 4001 asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheen kuuleminen

Kirkonseudun asemakaavan muutosluonnos Vuorenkallion osa-alueelle pidetään nähtävillä MRL:n 62 §:n sekä MRA 30 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla ja kaupungin verkkosivuilla 13.10.-11.11.2022. Kaavahanke käsittää pääosin korttelin 4001, rajautuen valtatiehen 8, Holmantiehen ja Kulmatiehen. Kaavanmuutoksen tavoitteena on 2. asteen koulutuksen kehittäminen nykyisen oppilaitoksen alueelle.

Luonnosvaiheen aineistosta voivat mielipiteensä esittää Kalajoen kaupungin jäsenet, kaavoitettavan alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Suulliset tai kirjalliset mielipiteet tulee esittää 11.11.2022 klo 15 mennessä osoitteella Kalajoen kaupunki, maankäyttöpalvelut, Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI, sähköposti kirjaamo@kalajoki.fi.

Maankäyttöpalvelut

Kalajoen Verkasalon tuulivoimapuiston osayleiskaavan vireilletulo

Verkasalon tuulivoimapuiston osayleiskaavan suunnittelu saatetaan vireille kaupunginhallituksen 19.9.2022 tekemän päätöksen mukaisesti asettamalla kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtäville. Suunnittelualue sijoittuu Raution itäpuolelle Alavieskan rajalle ja on osa laajempaa kolmen kunnan (Kalajoki, Alavieska ja Ylivieska) alueelle sijoittuvaa hanketta. Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa Kalajoen kaupungin puolelle noin 5–8 tuulivoimalan ja niihin liittyvien huoltoteiden, maakaapeleiden ja sähköaseman rakentaminen laatimalla MRL 77 a §:n mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava, jota voidaan käyttää suoraan tuulivoimalan rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Kalajoen Verkasalon tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 28.9.–31.10.2022 välisen ajan kaavoitushankkeen verkkosivuilla osoitteessa https://kalajoki.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/kaavoitus/vireilla-olevat-kaavahankkeet/. Aineisto on nähtävillä myös Kalajoen kaupungintalolla osoitteessa Kalajoentie 5 ja Kalajoen pääkirjastossa osoitteessa Kalajoentie 1.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat kirjalliset mielipiteet tulee jättää viimeistään 31.10.2022 klo 15 mennessä joko sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@kalajoki.fi tai postitse osoitteeseen Kalajoen kaupunki, Verkasalon tuulivoimapuiston osayleiskaava, Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki. Pyydämme merkitsemään mielipiteeseen selkeästi, mitä osallistumis- ja arviointisuunnitelman kohtaa kommentti koskee.

Hankkeessa järjestetään to 20.10.2022 klo 17.00–19.00 yleisötilaisuus, jossa esitellään OAS ja YVA-ohjelma, Kalajoen kaupungin valtuustosalissa osoitteessa Kalajoentie 5. Tilaisuuden kahvitarjoilu alkaa klo 16:30. Yleisötilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä. Ohjeet tilaisuuteen osallistumiseksi tulevat hankkeen verkkosivulle. Yleisötilaisuuden linkkiosoite julkaistaan myös kunnan kotisivuilla.

Linkki yleisötilaisuuteen: Click here to join the meeting

Lisätietoja hankkeesta antavat: Kalajoen kaupungin kaavoituspäällikkö Jaana Pekkala, p. 044 4691 225, jaana.pekkala@kalajoki.fi, kaavakonsultti FCG Oy: Arja Sippola, p. 044 748 0315, arja.sippola@fcg.fi ja Erika Brusila, p. 041 731 3542, erika.brusila@fcg.fi sekä hankkeesta vastaava Winda Energy Oy: Aino Huotari, p. 044 776 5014, aino.huotari@winda.fi

Maankäyttöpalvelut

Hiekkasärkkien asemakaavan muutos vireille

Asemakaavan muutos Hiekkasärkkien ydinalueelle kylpylätontin ja Jukupolun ympäristöön käynnistyy.

Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL:n 63 §:n mukaisesti nähtävillä 19.5.-20.6.2022 Kalajoen kaupungintalolla ja kaupungin verkkosivuilla. Lisätietoja antaa kaavoituspäällikkö Jaana Pekkala, puh. 044 4691 225.

Maankäyttöpalvelut

Kalajoen keskustan osayleiskaava hyväksyttiin

Kalajoen valtuusto on kokouksessaan 25.5.2021 hyväksynyt Kalajoen keskustan osayleiskaavan.

Hyväksymispäätöksestä on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Maankäyttöpalvelu

Ahmanpuiston asemakaavan muutos vireille

Kirkonseudun asemakaavan muutos Ahmanpuiston alueelle on käynnistynyt. Asemakaavan muutosaluetta rajaa osittain Siipolantanhua ja Ahmantie sekä Ahmankallion viereiset peltoalueet.

Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti nähtäville 4.6.2020 alkaen Kalajoen kaupungin verkkosivuille ja pääkirjastoon. Lisätietoja antaa kaavoituspäällikkö, puh. 044 4691 225.

Maankäyttöpalvelut

Hiekkasärkkien mantereenpuolen osayleiskaava vireille

Hiekkasärkkien mantereenpuolen osayleiskaavan suunnittelu saatettiin vireille kaupunginhallituksen 22.1.2018 tekemän päätöksen 24 §:n mukaisesti asettamalla kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 1.2.2018. Suunnittelualue sijoittuu valtatien 8 mantereen puolelle Pleunantien ja Isokalliontien väliin noin 1,5 km leveänä alueena valtatiestä. Suunnitelma koskee pieniltä osin myös Rantaharjualueen sekä Rahjankylän osayleiskaavoja. Suunnittelualueen laajuus tarkentuu valmisteluvaiheessa.

Suunnittelualuetta koskeva pohjavesien suojelusuunnitelma valmistuu vuoden 2022 aikana jonka jälkeen kaavaluonnos valmistellaan nähtäville. Kaavan laatii Sweco Oy.

Maankäyttöpalvelut

Mäkikankaan tuulipuiston osayleiskaavan muutos ja laajennus vireille

Mäkikankaan tuulipuiston osayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen (wpd Finland Oy) suunnittelu saatettiin vireille asettamalla hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 19.3. – 17.4.2015. Suunnittelualue sijoittuu Pyhäjoen kunnan rajan tuntumaan Vasankarin kylän läheisyyteen. Pääosin Pyhäjoen kunnan puolelle sijoittuvan voimassaolevan Mäkikankaan tuulipuiston osayleiskaavaa muutetaan ja laajennetaan Kalajoen kaupungin puolella mahdollistaen kolmen tuulivoimalan rakentamisen.

Kaavahanketta ei viedä eteenpäin.

Maankäyttöpalvelut