Kalajoella on meneillään useita kaavahankkeita joita työstetään joko kaupungin omana työnä tai kaavakonsulttien toimesta. Kaikkien näiden hankkeitten aineistot ovat nähtävillä tällä sivulla.

Kaava-aineistot pidetään nähtävillä myös kaupungintalolla niiden nähtävilläoloaikana.

 

Asemakaavan muutos Pohjankylänpuiston ympäristöön vireille

Kirkonseudun asemakaavan muutos Pohjankylän koulukeskuksen ympäristöön saatettiin vireille 29.6.2017. Kaava-aluetta on sen jälkeen laajennettu käsittämään Marttilantien, Kalajoentien, Lankilantien sekä Pohjankylänpuiston rajaamat alueet, sekä Puustellinpuiston, Puustellintien ja Puropolun ympäristöt.

Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävissä 16.5.2019 alkaen MRL:n 63 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla sekä kaupungin internet-sivuilla. Kaavaluonnos asetetaan nähtäville erikseen.

Maankäyttöpalvelut

 

Hiekkasärkkien asemakaavan vaiheittainen muutos vireille

Hiekkasärkkien asemakaavan vaiheittainen muutos osa-alueelle 4 käynnistyy. Kaavahankkeen pääasiallisena tavoitteena on mahdollistaa pysyvä asuminen Kesärannan alueella kaavassa loma-asumiselle varatuilla alueilla (RA) kortteleihin 500 -517 ja 521 -530 sekä matkailua palvelevien rakennusten (RM) kortteleihin 519 -520. Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti nähtävillä 2.5.2019 alkaen Kalajoen kaupungintalolla sekä kaupungin internet- sivuilla koko kaavoitustyön ajan. Kaavaluonnos asetetaan nähtäville erikseen.

Maankäyttöpalvelut

 

Plassin Kruununpuiston asemakaavan muutos julkisesti nähtäville

Kalajoen Kirkonseudun asemakaavan muutosehdotus Plassin Kruununpuiston alueelle pidetään julkisesti nähtävillä MRL 65 §:n sekä MRA 27 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla 11.4.- 13.5.2019. Kaavahanke sijoittuu Papinpolun, Markkinatien, Pikkupuiston ja joen rajaamalle alueelle. Kaava-aineisto on nähtävillä myös www.kalajoki.fi- sivustolla.

Kirjalliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa 13.5.2019 klo 15 mennessä Kalajoen kaupunginhallitukselle os. Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI, sähköposti kirjaamo@kalajoki.fi.

KAUPUNGINHALLITUS

 

Savontien risteysalueen asemakaavan muutos ja laajennus julkisesti nähtäville

Kalajoen Kirkonseudun asemakaavan muutos- ja laajennusehdotus Kokkolantien (vt 8) ja Ylivieskantien eli niin sanotun Savontien (vt 27) risteysalueelle pidetään julkisesti nähtävillä MRL 65 §:n sekä MRA 27 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla 28.3.- 29.4.2019. Kaava-aineisto on nähtävillä myös www.kalajoki.fi- sivustolla.

Kirjalliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa 29.4.2019 klo 15 mennessä Kalajoen kaupunginhallitukselle os. Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI, sähköposti kirjaamo@kalajoki.fi.

KAUPUNGINHALLITUS

 

Raution asemakaavan muutos ja laajennus vireille

Asemakaavan muutos ja laajennus Rautioon käynnistyy. Kaavahankkeen tavoitteena on osoittaa paikka uudelle monitoimikeskukselle. Samalla tarkastellaan laajemmin keskustaa ympäröiviä alueita.

Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti nähtävillä 28.3.2019 alkaen Kalajoen kaupungintalolla sekä kaupungin internet- sivuilla koko kaavoitustyön ajan. Kaavaluonnos asetetaan nähtäville erikseen.

Maankäyttöpalvelut

 

Hiekkasärkkien asemakaavan muutos julkisesti nähtäville

Hiekkasärkkien asemakaavan muutosehdotus Marinan venesataman alueelle pidetään julkisesti nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla 28.2. – 1.4.2019. Kaava-aineistoon voi tutustua myös Kalajoen kaupungin internetsivuilla www.kalajoki.fi.

Kirjalliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa 1.4.2019 klo 15 mennessä Kalajoen kaupunginhallitukselle os. Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI, sähköposti kirjaamo@kalajoki.fi.

KAUPUNGINHALLITUS

 

Kokkokankaan tuulivoima-alueen osayleiskaava hylättiin

Kalajoen valtuusto on päätöksellään 27.8.2018 § 75 hylännyt Kokkokankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan.

Valtuuston päätöksessä on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

 

Asemakaavan vaiheittainen muutos Letonrannan asemakaava-alueelle vireille

Kalajoen kaupunginhallitus on kokouksessaan 19.2.2018 päättänyt käynnistää MRL 50§ 2 momentin mukaisen vaiheittaisen asemakaavan muutoksen Letonrannan asemakaava-alueelle. Kaavahankkeen pääasiallisena tavoitteena on sallia pysyvä asuminen kaavassa loma-asumiselle varatuilla alueilla. Asemakaavan muutos koskee loma-asuntojen korttelialueita Leton, Vihasniemen ja Vihaspauhan alueilla kortteleissa 1-7, 7a, 8-17, 19-59, 101-117 sekä 201 – 223. Korttelit tarkentuvat valmisteluvaiheessa.

Lisätietoja antaa kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 044 4691 225.  Kaavahankkeeseen voi tutustua myös www.kalajoki.fi- sivuilla. Varsinainen kaavaehdotus tulee tavoitteellisesti julkisesti nähtäville keväällä 2018.

Maankäyttöpalvelut

 

Hiekkasärkkien mantereenpuolen osayleiskaava vireille

Hiekkasärkkien mantereenpuolen osayleiskaavan suunnittelu saatetaan vireille kaupunginhallituksen 22.1.2018 tekemän päätöksen 24 §:n mukaisesti asettamalla kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville. Suunnittelualue sijoittuu valtatien 8 mantereen puolelle Pleunantien ja Isokalliontien väliin noin 1,5 km leveänä alueena valtatiestä. Suunnitelma koskee pieniltä osin myös Rantaharjualueen sekä Rahjankylän osayleiskaavoja. Suunnittelualueen laajuus tarkentuu valmisteluvaiheessa.

Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti nähtävillä 1.2.2018 alkaen Kalajoen kaupungintalolla sekä kaupungin internet-sivuilla koko kaavoitustyön ajan. Osayleiskaavaluonnos tulee nähtäville erikseen.

Maankäyttöpalvelut

 

Torvenkylän tuulivoima-alueen osayleiskaava hyväksyttiin

Kalajoen valtuusto on 6.11.2017 § 118 hyväksynyt Torvenkylän tuulivoima-alueen osayleiskaavan.

Kaavasta on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Maankäyttöpalvelut

Linkki: Kokkokankaan ja Torvenkylän tuulivoimahankkeiden ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

 

Mäkikankaan tuulipuiston osayleiskaavan muutos ja laajennus vireille

Mäkikankaan tuulipuiston osayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen (wpd Finland Oy) suunnittelu saatetaan vireille asettamalla hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville. Suunnittelualue sijoittuu Pyhäjoen kunnan rajan tuntumaan Vasankarin kylän läheisyyteen. Pääosin Pyhäjoen kunnan puolelle sijoittuvan voimassaolevan Mäkikankaan tuulipuiston osayleiskaavaa muutetaan ja laajennetaan Kalajoen kaupungin puolella mahdollistaen kolmen tuulivoimalan rakentamisen.

Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 63§:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla 19.3. – 17.4.2015. Kaava-aineistoon voi perehtyä eri kaavavaiheissa myös kaupungin internetsivuilla. Lisätietoja antaa kaavanlaatija Janne Tolppanen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, puh. 044 278 7307, janne.tolppanen (at) fcg.fi.

Maankäyttöpalvelut

 

Kalajoen keskustan osayleiskaavan valmisteluvaiheen kuuleminen

Kalajoen keskustan osayleiskaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto pidetään nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla 15.1.-13.2.2015 sekä kaupungin internetsivuilla. Kaavahanketta koskeva yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 21.1.2015 klo 17 alkaen kaupungintalolla. Kahvitarjoilu klo 16.45.

Suunnittelualue käsittää kuntataajaman lähialueineen, ulottuen pohjois-eteläsuunnassa Jokelan turkistarha-alueelta hiihtomajalle ja Meinalaan sekä länsi-itäsuunnassa jokisuulta Etelänkylän koululle ja Topi-kalustajan tehtaalle.

Luonnosvaiheen aineistoon voi suulliset tai kirjalliset mielipiteet jättää 13.2.2015 klo 15 mennessä osoitteeseen Kalajoen kaupunki, maankäyttöpalvelut, Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI tai sähköpostilla kalajoenkaupunki@kalajoki.fi.

Lisätietoja antaa kaavakonsultti Anna-Kaisa Aalto, puh. 050 466 1500.

Maankäyttöpalvelut

 

Santaholman asemakaavan II muutos vireille

Kalajoen kaupunginhallitus on päättänyt 8.4.2013 että Santaholman alueelle käynnistetään asemakaavan muutos.

Kaavahanke käsittää Santaholman sahan alueet Kalajoen rannasta Ämmäntielle. Eteläisenä rajana toimii Santaholman 2010 hyväksytty asemakaava ja pohjoisosissa Ämmän venesatama. Suunnittelualueella on tavoitteena poistaa vanhaa teollisuusalueen kaavaa ja tutkia alueen eteläosissa asumisrakentamisen eri muotoja. Vanhat saha-alueen maat on puhdistettu asumiskäyttöä varten.

Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävissä maankäyttö- ja rakennuslain 63§:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolla kaavoitusosastolla 18.4. – 10.5.2013

TEKNISET PALVELUT, Kaavoitustoimi