Kaupunkimalli on kolmiulotteinen virtuaalimalli, joka kuvaa kaupungin infrastruktuurin nykytilannetta. Kaupunkimallinnus ja sen tuomat mahdollisuudet ovat valtaamassa jalansijaa perinteisiltä toimintatavoilta niin suunnittelussa kuin päätöksenteossakin.

Rakennusten ja rakennetun ympäristön mallintaminen on yleistymässä tietotekniikan kehittymisen ja mallintamisen helpottumisen myötä. Mallintaminen mahdollistaa vuorovaikutteisen toimintatavan kehittämisen esimerkiksi kaavoituksen apuvälineenä. Mallintamista voidaan hyödyntää visualisointikeinona myös suunnittelussa sekä päätöksenteossa.

Kalajoen kaupunki selvitti kaupunkimallintamisen toteuttamistapoja ja mallintamisen kaupungille tuomia käytännönhyötyjä keväällä 2016 valmistuvan opinnäytetyön puitteissa. Lapin ammattikorkeakoulun maanmittaustekniikan opiskelija Niko Haaraniemi vastasi työn laadinnasta, jonka lopputuotteena valmistui kirjallisen selvityksen lisäksi CityGML:n LoD2-tasoa vastaava kaupunkimalli Kalajoentiestä. CityGML on avoin kansainvälinen standardi 3D-kaupunkimallien tallentamiseen ja tiedonsiirtoon, joka määrittelee mallien tarkkuustasot yksinkertaisesta LoD1-tason laatikkomallista LoD4-tason yksityiskohtaiseen tarkkaan malliin.

Kalajoentien mallin laatimisessa käytettiin suomalaisen VideoDrone Finlandin tekemää radio-ohjattavaa UAV-kopteria, jolla alue ilmakuvattiin. Varsinainen mallintaminen tehtiin Agisoftin Photoscan Professional -ohjelmistoa apuna käyttäen. Mallintaminen perustuu päällekkäisiin ilmakuviin ja siitä laskettuun pistepilviaineistoon, jota voidaan hyödyntää monipuolisesti maankäytön suunnittelussa.

Kalajoentien malli on laadittu suomalaisen VideoDrone Finlandin radio-ohjattavaa UAV-kopteria ja Agisoftin Photoscan Professional -ohjelmistoa apuna käyttäen.