Kaupunkimalli on kolmiulotteinen virtuaalimalli, joka kuvaa kaupungin infrastruktuurin nykytilannetta. Kaupunkimallinnus ja sen tuomat mahdollisuudet ovat valtaamassa jalansijaa perinteisiltä toimintatavoilta niin suunnittelussa kuin päätöksenteossakin.

Rakennusten ja rakennetun ympäristön mallintaminen on yleistymässä tietotekniikan kehittymisen ja mallintamisen helpottumisen myötä. Mallintaminen mahdollistaa vuorovaikutteisen toimintatavan kehittämisen esimerkiksi kaavoituksen apuvälineenä. Mallintamista voidaan hyödyntää visualisointikeinona myös suunnittelussa sekä päätöksenteossa.

Kalajoen kaupunki selvitti kaupunkimallintamisen toteuttamistapoja ja mallintamisen kaupungille tuomia hyötyjä keväällä 2016 valmistuneen opinnäytetyön puitteissa. Työn yhtenä tuloksena syntyi Kalajoentien ympäristöstä RPAS-aineiston pohjalta tuotettu kaupunkimalli:

Kalajoentien malli on laadittu suomalaisen VideoDrone Finlandin radio-ohjattavaa RPAS-kopteria ja Agisoftin Photoscan Professional -ohjelmistoa apuna käyttäen.

RPAS laitteen hankkiminen kaupungille on jollain aikavälillä suunnitteilla. Kaupunkimalleja päädyttiin toistaiseksi tuottamaan Autodesk InfraWorksilla kaupungin omia ylläpidossa olevia paikkatietoaineistoja sekä Maanmittauslaitoksen vapaita aineistoja hyödyntäen. Ylläpidossa olevien kaupunkimallien päällä voidaan näppärästi visualisoida tulevaa rakentamista ja kaavoitusta:

Kalajoen Marinan alueelle luvitettuja rakennuksia Hiekkasärkkien 3D-mallissa
Kuvakaappaus Kalajoen keskustan 3D-mallista. Kuvassa vapaana olevia tontteja visualisoitu täyttöväreillä.