Osoitetietoja käyttävät pääasiassa viranomaiset sekä kuljetusalan yritykset. Rakennusten osoitteista päättäminen on yleisesti katsottu kuntien tehtäväksi, vaikka lainsäädännössä asiasta ei ole kattavasti säädetty. Kalajoen kaupungilla osoiterekisteristä huolehtii paikkatietopalvelut yhteistyössä kaavoituksen ja rakennusvalvonnan kanssa.

Osoite annetaan pääsääntöisesti rakennuspaikkoina käytettäville kiinteistöille ja rakennuksille, sekä tarpeen mukaan myös muillekin kohteille. Osoite muodostuu tien-/kadunnimestä sekä osoitenumerosta.

Asemakaava-alueilla osoite muodostuu alueen kaavoituksen yhteydessä. Haja-asutusalueella osoite määritellään rakennushankkeen yhteydessä rakennuslupaa käsiteltäessä. Osoitetiedot toimitetaan rakennustietojen ohessa Väestörekisterikeskukselle ja Maistraatille.

Osoitetietoja käyttävät myös turvallisuusviranomaiset navigoidessaan hälytyspaikalle. Valtakunnan tasolla osoitejärjestelmässä on havaittu puutteita erityisesti perinteisillä mökkialueilla sekä saaristossa. Osoitejärjestelmän tueksi Hätäkeskuslaitos on ohjeistanut selvittämään etukäteen rakennuspaikan koordinaatit hätätilanteiden varalle. WGS84-järjestelmässä olevien koordinaattien avulla apu löytää perille osoiterekisterissä havaituista puutteista huolimatta.