Maaomaisuus vastaa kaupungin maanhankinnasta, maan vaihtamisesta ja myymisestä.

Maaomaisuuden tehtäviin kuuluvat mm. kaupungin tonttien myyntiin liittyvät asiat, kuten:

  • tonttienvaraussopimukset
  • kauppakirjojen ja maanvuokrasopimusten tekeminen
  • lainhuutohakemusten ja lohkomisten valmistelu
  • muut kiinteistökauppoihin liittyvät toimenpiteet.

Maaomaisuutta pyritään hankkimaan strategisesti tärkeiltä alueilta niin, että maankäytön suunnittelulla pystytään vastaamaan kaupungin kehittämistarpeisiin ja tonttitarjontaan.