Kaduilla ja yleisillä alueilla ei saa tehdä töitä tai järjestää tapahtumia ilman kaupungin suostumusta. Poikkeuksena ovat merkittävän vahingon estämiseksi tehtävät korjaukset, joista tehdään ilmoitus jälkikäteen. Sijoituspaikka- ja kaivulupa sekä yleisten alueiden vuokraus haetaan kaupungin sähköisen asiointipalvelun Kunta-akkunan kautta.

Luvan käsittelyaika noin 3 kk.

Kunta voi periä korvauksia käyttöluvista. Jos lupa-alue vahingoittuu, joudut luvansaajana korvaamaan vahingon. Jos käytät yleistä aluetta luvatta, voit joutua maksamaan korvauksen ja myös lupaehtojen noudattamatta jättämisestä peritään maksu.

Tilapäislupia ei peritä yleishyödyllisiltä yhteisöiltä tilaisuuksista, jotka eivät ole maksullisia tapahtumia tai liiketoimintaan verrattavaa toimintaa.

Yleisten alueiden vuokraus

Voit tiedustella vuokrausmahdollisuuksia ja hakea käyttölupia kunnan katu- ja viheralueista sähköisen lomakepalvelu Kunta-akkunan kautta.

Sijoituspaikka- ja kaivulupa

Kaapeleiden väärä sijoitus voi rajoittaa tulevaisuuden maankäyttöä.

Suunnitelmien taustalle tulee laittaa näkyviin voimassa oleva asemakaava. Kaavakartat pyydetään kaupungin kaavoituksesta.

Sijoituspaikka- ja kaivulupa haetaan kaupungin sähköisen lomakepalvelu Kunta-akkunan kautta. Mikäli sinun ei ole mahdollista hakea lupaa sähköisesti, pyynnöstä toimitamme kirjallisen lomakkeen sähköpostitse.

Sijoituspaikka- ja kaivulupamaksu

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 18.6.2014 § 32, päättänyt ottaa käyttöön sijoituspaikka- ja kaivulupamaksun.

Lupahakemuksessa esitetty sijoituspaikkareitti käydään läpi kartalla ja tarpeen mukaan myös maastossa.

Voimassa oleva teknisten palveluiden hinnasto