Kuntatekniikka vastaa katujen ja kevyen liikenteen väylien rakenteiden kunnossapidosta sekä toiminnallisuudesta asemakaava-, teollisuus- ja tarha-alueilla.

Katujen ja  kevyen liikenteen väylien kunnossapidon tavoitteena on taata turvallinen liikkuminen. Lisäksi toimenpiteillä pyritään hidastamaan tai pysäyttää rakenteiden rappeutuminen ja siten ylläpitää sijoitetun omaisuuden arvo.

Liikenneohjauslaitteiden ja kuivatusjärjestelmien kunnossapidosta sekä toiminnallisuudesta huolehtiminen on myös tärkeä osa turvallisuutta.

Kunnossapidettäviä katuja on n. 120 km ja kevyen liikenteen väyliä n. 35 km.