Vuosittain määrärahojen puitteissa uusille kaavoitetuille alueille teetetään katu- ja rakennussuunnitelmat sekä saneeraustarpeessa oleville kaduille saneeraussuunnitelmat.

Uusille asutusalueille kadut rakennetaan ensin sorapintaisiksi ja päällystetään vasta, kun alue on pääsääntöisesti rakentunut.

Kadun  asfaltoinnin yhteydessä, rakentuneille tonteille asfaltoidaan puolen metrin lippa pihaliittymälle. Pihaliittymien lippoja ei asfaltoida jälkikäteen. Kiinteistön omistaja maksaa oman pihaliittymän asfaltoinnin tien reunaan asti.

Kaupunki on teettänyt katujen kuntoluokituksen, jota käytetään pohjana saneeraussuunnittelun järjestystä laadittaessa.

Suunnitelmat nähtäville

Kuulutukset uudisrakentamisen sekä saneerauskohteiden katusuunnitelmista julkaistaan kaupungin ilmoituslehdessä sekä nettisivuilla. Suunnitelmat ovat nähtävillä 14 päivän ajan kaupungintalon infossa sekä nettisivuilla.

Allekirjoitettu kirjallinen muistutus tai siitä skannattu sähköinen pdf-muotoinen muistutus tulee toimittaa nähtävillä oloaikana kaupungin kirjaamoon.

Nähtävillä olevat suunnitelmat löytyvät kuulutuksista.