Valaistuksen osalta on pitkään ollut käytössä periaate, että kokoojakadut valaistaan, tonttikatuja ei valaista.

Pääpiirteissään valaistaan myös pyörätiet, mutta puistopolkuja ei valaista. Asemakaava-alueen ulkopuolella on valaistu pääasiassa kyläkeskusten tiealueita.

Kalajoen kaupungilla on tällä hetkellä n. 2900 kpl yksittäistä valopistettä.

Katuvalojen yösammutus Kalajoen kaupungin alueella on päätetty Teknisen lautakunnan kokouksessa 23.10.2013 § 47. Valot sammutetaan lukuun ottamatta pääkatuja klo 00:00 ja sytytetään klo 05:00.

Katuvalot sammutetaan kaikilta tiealueilta kesäkaudeksi.

Katuvalaistusta ohjataan nykyaikaisella ohjausjärjestelmällä. Katuvaloille suoritetaan vuodessa kaksi huoltokierrosta, jolloin korjataan rikkinäiset valopisteet. Ensimmäinen huoltokierros suoritettaan elokuun lopulla, jolloin valot sytytetään kesäsammutuksen jälkeen ja toinen huoltokierros suoritetaan tammikuun aikana.