Kaupungin omistamille maa-alueille sijoitetaan erilaisia verkostoja mm. televerkostoja siirretään ilmakaapelista maakaapeliin.

Kaapeleiden väärä sijoitus voi rajoittaa tulevaisuuden maankäyttöä.

Suunnitelmien taustalle tulee laittaa näkyviin voimassa oleva asemakaava. Kaavakartat pyydetään kaupungin kaavoituksesta.

Sijoituspaikka- ja kaivulupamaksu

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 18.6.2014 § 32, päättänyt ottaa käyttöön sijoituspaikka- ja kaivulupamaksun.

Hakemus liitteineen tulee lähettää kaupungin kirjaamoon tai sähköisesti pdf-muodossa, kirjaamon sähköpostiosoitteeseen.

Lupahakemuksessa esitetty sijoituspaikkareitti käydään läpi kartalla ja tarpeen mukaan myös maastossa.

Luvan käsittelyaika noin 3 kk.
Luvan sijoituslupamaksu 300 € sekä kaivulupamaksu 30 € /päivä. Maksuihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.