Kaupungin omistamille maa-alueille sijoitetaan erilaisia verkostoja mm. televerkostoja siirretään ilmakaapelista maakaapeliin.

Kaapeleiden väärä sijoitus voi rajoittaa tulevaisuuden maankäyttöä.

Suunnitelmien taustalle tulee laittaa näkyviin voimassa oleva asemakaava. Kaavakartat pyydetään kaupungin kaavoituksesta.

 

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 18.6.2014 § 32, päättänyt ottaa käyttöön sijoituspaikka- ja kaivulupamaksun.

Hakemus liitteineen tulee lähettää kaupungin kirjaamoon tai sähköisesti pdf-muodossa, kirjaamon sähköpostiosoitteeseen.

Lupahakemuksessa esitetty sijoituspaikkareitti käydään läpi kartalla ja tarpeen mukaan myös maastossa.

Luvan käsittelyaika noin 3 kk.
Luvan sijoituslupamaksu 300 € sekä kaivulupamaksu 30 € /päivä. Maksuihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.