Kaupungin omistamille maa-alueille sijotetaan erilaisia verkostoja mm. televerkostoja siirretään ilmakaapelista maakaapeliin.

Kaapeleiden väärä sijoitus voi rajoittaa tulevaisuuden maankäyttöä.

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 18.6.2014 § 32, päättänyt ottaa käyttöön sijoituspaikka- ja kaivulupamaksun.

Allekirjoitettu hakemus liitteineen tulee toimittaa kaupungin kirjaamoon tai siitä skannattu pdf-muodossa, kirjaamon sähköpostiosoitteeseen.

Lupahakemuksessa esitetty sijoituspaikkareitti käydään läpi kartalla ja tarpeen mukaan myös maastossa.

Luvan käsittelyaika noin 3 kk.
Luvan sijoituslupamaksu 300 € sekä kaivulupamaksu 30 € /päivä. Maksuihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.